zwiększ czcionkęzmień kontrast

Przedszkole Gminne im. Krasnala Hałabały w Grodzisku Wielkopolskim

PROCEDURY

PROCEDURY.

ZARZĄDZENIE DYREKTORA PRZEDSZKOLA W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA W OKRESIE OBOWIĄZYWANIA STANU PANEMII WYWOŁANEJ COVID-19

PROCEDURA ORGANIZACJI I BEZPIECZNEGO FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA W OKRESIE OBOWIĄZYWANIA STANU PANEMII WYWOŁANEJ COVID-19

ZASADY EWIDENCJONOWANIA CZASU POBYTU DZIECKA

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA CHORÓB POCHODZENIA PASOŻYTNICZNEGO

PROCEDURA DOWOŻENIA DZIECI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLA GMINNEGO
IM. KRASNALA HAŁABAŁY W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM
ZLOKALIZOWANYCH W RÓŻNYCH MIEJSCACH