Przedszkole Gminne im. Krasnala Hałabały w Grodzisku Wielkopolskim

PROCEDURY

PROCEDURY

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU DZIECKA 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTACJACH TRUDNYCH

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA CHORÓB POCHODZENIA PASOŻYTNICZNEGO

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI

PROCEDURA DOWOŻENIA DZIECI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLA GMINNEGO
IM. KRASNALA HAŁABAŁY W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM
ZLOKALIZOWANYCH W RÓŻNYCH MIEJSCACH
PROCEDURA DOWOŻENIA DZIECI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLA ZLOKALIZOWANYCH W RÓŻNYCH MIEJSCACH