Przedszkole Gminne im. Krasnala Hałabały w Grodzisku Wielkopolskim

PROCEDURY

PROCEDURY

ZASADY EWIDENCJONOWANIA CZASU POBYTU DZIECKA

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA W PRZEDSZKOLU

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA CHORÓB POCHODZENIA PASOŻYTNICZNEGO

PROCEDURA DOWOŻENIA DZIECI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLA GMINNEGO
IM. KRASNALA HAŁABAŁY W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM
ZLOKALIZOWANYCH W RÓŻNYCH MIEJSCACH
PROCEDURA DOWOŻENIA DZIECI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLA ZLOKALIZOWANYCH W RÓŻNYCH MIEJSCACH