zwiększ czcionkęzmień kontrast

Przedszkole Gminne im. Krasnala Hałabały w Grodzisku Wielkopolskim

Realizowane programy, projekty i akcje

ROK SZKOLNY 2020/2021

 

PROGRAMY

PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO "ODKRYWAM SIEBIE I ŚWIAT" Jadwigi Pytlarczyk

Program opracowano w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego z 14 lutego 2017 r. Koncepcja programu oparta jest na teorii inteligencji wielorakich H.Gardnera.

Program zawiera cele, informacje o sposobie przeprowadzenia obserwacji i badania gotowości szkolnej, treści programowe podzielone zostały na dwa poziomy oraz treści rozszerzone. W programie opisano metodykę pracy uwzględniającą teorię inteligencji wielorakich. Program łączy metodykę z nowatorstwem, zakłada indywidualne podejście do każdego dziecka, metody i formy pracy preferują badanie, odkrywanie, integrację sensoryczną, duży nacisk położono na procesy poznawcze. W materiałach pomocniczych znajdują się wzory dokumentów m.in. arkusz potrzeb i kompetencji, karta indywidualnego profilu inteligencji, rytm dnia, plan pracy. Zawiera język obcy. Może być realizowany z każdym pakietem edukacyjnym.

CHOCIAŻ MAŁO MAMY LAT, POZNAJEMY CYFROWY ŚWIAT

Wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci wynikających z wszechobecnej komputeryzacji, należy uwzględnić pracę z komputerem we współczesnej edukacji. Dzieci 5 i 6 letnie w tym roku szkolnym realizują program „Chociaż mało mamy lat poznajemy cyfrowy świat”, który na celu uświadomić młodym użytkownikom, że komputer nie tylko bawi, ale też uczy i pomaga w życiu codziennym. Realizując program dzieci uczą się i bawią za pomocą nowoczesnych technologii takich jak: tablica multimedialna, komputer stacjonarny i laptopy, aparat cyfrowy, magiczny dywan, smartwatch, tablet i projektor.

KODOWANIE W HAŁABALE

Innowacja „Kodowanie w Hałabale” jest odpowiedzią na aktualne potrzeby dzieci, wymogi edukacyjne zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz opublikowane przez

Ministerstwo Edukacji Narodowej kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020. Do stworzenia innowacji zainspirował nas udział w programie edukacyjnym „Uczymy dzieci programować”, zdobyte w nim doświadczenia, oraz udostępniane uczestnikom materiały dydaktyczne. Głównym celem wprowadzanej innowacji jest rozwijanie u wychowanków uniwersalnych kompetencji, takich jak: logiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, czy umiejętność pracy zespołowej w sposób najbardziej przyjazny dzieciom: w zabawie, w ruchu, poprzez doświadczanie i eksperymentowanie. Innowacja realizowana będzie w grupie dzieci 6-letnich, natomiast elementy kodowania będą już wprowadzane w grupach młodszych.

 

AKADEMIA AQUAFRESH

Dzieci 3-letnie z naszego przedszkola uczestniczą w zajęciach Ogólnopolskiego Programu Edukacji Zdrowotnej „Akademia Aquafresh”, którego nadrzędnym celem jest zwrócenie uwagi najmłodszych na konieczność dbania o higienę jamy ustnej. Przedszkolaki poznają mieszkańców Pastusiowej Krainy – Milky, Lilly i Billego oraz Szczotkusia, którzy pomagają Zębusiowi w walce z Robaczkiem Próchniaczkiem. Na każdych zajęciach uczestniczą w nowej przygodzie Pastusiowych Bohaterów, rozmawiają na jej temat, biorą udział w różnych zabawach ruchowych i wykonują różnego rodzaju prace plastyczne. 

Zachęcamy również Rodziców do odwiedzenia strony internetowej programu, można tam znaleźć piosenki, zabawy, ciekawe filmy dla dzieci przybliżające im profilaktykę dbania o higienę jamy ustnej: www.Akademia- Aquafresh.pl

 

KLUB MAŁEGO EUROPEJCZYKA

Już od kilku lat tematyka Unii Europejskiej jest obecna wśród treści programowych wychowania przedszkolnego. Również w naszym przedszkolu korzystamy z programu, który je uwzględnia. Dotyczą one jednak w znacznym stopniu tylko Polski i faktu wstąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej. Program, który jest realizowany z dziećmi 5- 6 letnimi przybliża dzieciom kulturę, język i zwyczaje innych państw Unii Europejskiej. Uczy tolerancji, potrzeby współdziałania i utożsamiania się z innymi Europejczykami.

Najbardziej przystępną formą poznawania przez dzieci przedszkolne dalszej rzeczywistości jest wprowadzenie ich w świat bajek i baśni z wybranych krajów Unii Europejskiej. Dziecko 5-6 letnie już samo bez pomocy dorosłych sięga po książkę i chce poznać jej treść. Możemy to wykorzystać jako punkt wyjścia do rozwijania potrzeb poznawczych. Dziecko w tym wieku zaczyna zauważać, że oprócz własnego bliskiego otoczenia- domu, ulicy czy przedszkola- istnieje inny, daleki, nieznany świat. O nim można dowiedzieć się z książek i razem z bohaterami utworów literackich odkrywać tajemnice przyrody, inną kulturę i zwyczaje. Dzieci poprzez utożsamianie się z bohaterami utworów przeżywają ich przygody przenosząc je do własnej rzeczywistości. Same zaczynają poszukiwać wiedzy na temat krajów, z których pochodzą ich ulubione postacie, sięgają po albumy, poszukują tych państw na mapie, chętnie poznają ich język, kulturę i zwyczaje. Ulubione bajki i ich bohaterowie inspirują dzieci do różnorodnej ekspresji twórczej. Pozwalają im poznawać, przeżywać, odkrywać i działać.

Bohaterem z polskiej literatury, który zapoznaje dzieci z innymi krajami Unii Europejskiej jest Krasnal Hałabała, którego dzieci dobrze znają, bo jest naszym patronem. Krasnal Hałabała odwiedzając bohaterów z innych bajek oprowadza dzieci po krajach Europy. Mamy nadzieję, że nasze dzieci po realizacji programu będą wiedziały co znaczy być Polakiem i Europejczykiem.

 

MAŁY ODKRYWCA

Proponowany przez nas program nauki czytania przez zabawę, wykorzystuje naturalne możliwości i predyspozycje mózgu małego dziecka. Kluczem do sprawnego czytania i pełnego zrozumienia treści jest nie tylko znajomość wyrazów jako symboli graficznych. Celem programu jest nauczenie dzieci czytania prostych książek, oraz zafascynowanie ich czytelnictwem. Dlatego program dla dzieci czteroletnich jest logicznie skonstruowana gra przygodowa w której dzieci uczestniczą przez cały czas. Dzieci staja się podróżnikami , którzy znaleźli się na bezludnej wyspie. Na niej znajdują klucz, który przenosi ich w czasie i przestrzeni. Dzieci odbywają podróż, podczas której, poznają różne kontynenty, kulturę żyjących tam ludzi i obyczaje. W tym programie jest dużo ruchu, zabaw literkami i wyrazami. Dzieci mają wprawki do pisania, rozwijają spostrzegawczość, twórczość i kreatywność.

                                                      

PROGRAM AUTORSKI „Obserwacje przyrodnicze i środowiskowe na cztery pory roku”

Program „Obserwacje przyrodnicze i środowiskowe na cztery pory roku” to innowacja pedagogiczna, która w nowatorski sposób rozszerza treści programowe z zakresu edukacji przyrodniczej. Realizacja programu pozwala dzieciom badać, odkrywać, doświadczać i rozumieć przyrodę. Przyczynia się także do ich ogólnego rozwoju oraz wielowarstwowego poznawania rzeczywistości. Wśród metod pracy z dzieckiem dominują metody poszukujące, praktycznego działania, eksperymentowania, zawierające dużo obserwacji i doświadczeń. Wśród form znajdują się m.in. spacery, wycieczki, prace hodowlane i porządkowe, zabawy dydaktyczne, zabawy badawcze. Głównym celem programu jest stworzenie takich warunków, by dziecko mogło poznać i rozumieć świat poprzez działanie. 


PROGRAM AUTORSKI "Barwny świat przedszkolaka"

Niniejszy program skierowany jest dla dzieci 5,6-letnich.Głównym założeniem programu jest umożliwienie dzieciom maksymalnego rozwoju ich twórczego potencjału w przedszkolu. Chcemy poprzez zabawę stworzyć naszym wychowankom okazję do poszukiwania kreatywnych rozwiązań w zakresie działalności plastycznej, technicznej i konstrukcyjnej. W proponowanych przez nas zajęciach pragniemy zastosować różnorodne sposoby pobudzania aktywności twórczej dzieci, wyobraźni, umiejętności poszukiwania oryginalnych pomysłów, kształtowania czynności intelektualnych potrzebnych w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji oraz wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych.


CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS

SMOK

Przedszkolny Program Edukacji Antynikotynowej pt. „Czyste powietrze wokół nas” adresowany jest do dzieci pięcio i sześcioletnich (dostosowany do możliwości rozwojowych i intelektualnych dzieci) oraz ich rodziców. Celem programu jest wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy oraz zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń. Program jest pierwszym etapem edukacji prozdrowotnej dzieci w zakresie nabywania wiedzy na temat szkodliwości palenia. Zajęcia edukacyjne dla dzieci prowadzą wychowawcy grup przedszkolnych wykorzystując materiały edukacyjne przygotowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Logo programu to zielony „Dinuś”, który przeprowadza dzieci przez kolejne etapy programu.

 

SKĄD SIĘ BIORĄ PRODUKTY EKOLOGICZNE

Nasze przedszkole dołączyło do ogólnopolskiego  programu edukacyjnego „ Skąd się biorą produkty ekologiczne”. Głównym celem programu jest zdobycie wiadomości na temat czym jest rolnictwo i produkty ekologiczne,  propagowanie zdrowego odżywiania się przedszkolaków, zapoznanie ze zdrową dietą, wyjaśnienie pojęć: zdrowa żywność, żywność ekologiczna, rozpoznawanie zdrowej i ekologicznej żywności.  W toku zajęć dzieci zdobyły wiele cennych informacji dotyczących zdrowej i ekologicznej żywności, ważnej dla ich zdrowia i samopoczucia. Usystematyzowały wiadomości na temat czym jest rolnictwo i produkty ekologiczne, jak ważny  jest zdrowy styl życia oraz świadomość wiedzy na temat nawyków higieniczno- zdrowotnych, a przede wszystkim właściwe nawyki żywieniowe.

 

KAMPANIA "BOHATEROWIE ZAŁOGI FAST 112 - UDAR MÓZGU"  

Dzieci z grup „Pszczółki” i „Skowronki” biorą udział w wyzwaniu: Bohaterowie Załogi FAST 112.

Program został opracowany przez Wydział Polityki Edukacyjnej i Społecznej Uniwersytetu Macedońskiego, a zrealizowanie go jest możliwe przy wsparciu Inicjatywy Angels. Inicjatywa Angels to niekomercyjny projekt poprawy opieki zdrowotnej mający na celu poprawę opieki udarowej na całym świecie. Założeniem projektu jest edukacja w kwestii objawów przedmiotowych i podmiotowych udaru mózgu oraz tego, jak postępować, gdy udar zaatakuje.Wydarzenie to składa się z cyklu 5 zajęć, zaczynamy już od kwietnia. Podczas trwania programu wspólnie z dziećmi realizować będziemy przygotowane specjalnie na tę okoliczność zadania. Relacje pokazujące realizację zadań udostępniane będą w galerii zdjęć. Zapraszamy do śledzenia naszych działań.

PROJEKTY

INNOWACJA - MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY "EMOCJA"

W roku szkolnym 2020/21 grupy: Wiewiórki, Jaskółki i Sowy przystąpiły do realizacji projektu "Emocja".

Główne cele projektu to:.

• Kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym wobec inności.

• Rozbudzanie w dzieciach wiary w siebie oraz własne możliwości.

• Wychowanie do wartości takich jak tolerancja, akceptacja, wyrozumiałość, szacunek i wrażliwość.

Projekt obejmuje pięć modułów w ciągu roku szkolnego, obejmujących rozmowę o uniwersalnych wartościach: „KREATYWNOŚĆ”, „WYOBRAŹNIA”, „MOC SŁÓW”, „RÓWNOŚĆ”, „OSWAJANIE STRACHU”.


OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY "Z KULTURĄ MI DO TWARZY"

W bieżącym roku szkolnym dzieci grup 4,5 letnich będą brały udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym "Z kulturą mi do twarzy", który trwać będzie od 1 października do 14 maja.

Celem projektu jest kreowanie sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu oraz inne dorosłe osoby.

Realizowane będą 3 moduły:

I W krainie muz

II Piękno regionu

III Kocham, lubię, szanuję

 

TECHNIKOLUDEK CZYLI PRZEDSZKOLAK W ŚWIECIE TECHNOLOGII

Projekt przeznaczony dla dzieci 3 i 4 letnich. Powstał jako odpowiedź na realizację jednego z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa na 2020/21r, którym jest „Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych”.

Głównymi celami to:

  • Rozwijanie kompetencji kluczowych poprzez wprowadzenie dziecka w świat technologii
  • Rozwijanie współpracy między nauczycielami z różnych przedszkoli z całej Polski.

 

ZDROWE PRZYSMAKI JESIENI

Dzieci z grup 3 i 4 letnich biorą udział w projekcie "Zdrowe Przysmaki Jesieni", który realizowany jest przez 10 dni tj. od 28 września do 9 października 2020r. wykonując przygotowane specjalnie zadania. Dzieci badają, odkrywają, doświadczają i poznają znaczenie spożywania owoców i warzyw jako zdrowej żywności. Wśród metod pracy dominują metody aktywizujące.

Głównym celem projektu jest kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych wśród dzieci 3-4 letnich poprzez zwiększanie spożycia owoców oraz prowadzenie działań edukacyjnych na temat zdrowego odżywiania.

Relacje pokazujące realizację zadań udostępnione są w galerii zdjęć. Zapraszamy do śledzenia naszych działań.


MAMO, TATO, CO TY NA TO?

Projekt edukacyjny skierowany do dzieci 6-letnich i ich rodziców realizowany we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Grodzisku Wielkopolskim. Celem projektu jest promocja zdrowia,  upowszechnianie problematyki związanej z opieką i profilaktyką zdrowotną dzieci oraz wspieranie aktywnego i zaangażowanego rodzicielstwa. Jak starać się zapobiegać zakłóceniom obserwowanym w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, od zaburzeń uwagi i relacji z otoczeniem, przez niezgrabność, zaburzenia integracji sensorycznej, problemy z manipulacją i kaligrafią, po zaburzenia aparatu słuchu i poważne wady postawy.

PROJEKT "Wyzwanie Teodora"                                           

Teodor to bocian, przyjaciel dzieci, a zwłaszcza przedszkolaków. Ten wyjątkowy bocian wie, jak ważne jest dbanie o wszechstronny rozwój dzieci, ale równocześnie pamięta zawsze
o tym, aby zwracać uwagę na potrzeby i uczucia innych. Dlatego postanowił zostać profesorem nauk przedszkolnych i przekazywać najmłodszym wiedzę oraz pomagać zdobywać nowe umiejętności, a jednocześnie mobilizując ich do jak najbardziej kreatywnych działań. Teodor chce, aby przedszkolaki zdobyły siedem sprawności, które uważa za najbardziej przydatne, dlatego wyznacza siedem zadań do wykonania. Będą one związane ze sportem, przygotowywaniem posiłku, okazywaniem pomocy, wyrażaniem emocji i uczuć, dbaniem o przyrodę, ale również znajdzie się coś dla małych artystów. Kto podejmie wyzwanie i poradzi sobie z zadaniem otrzyma odznakę, a gdy zbierze wszystkie, zostanie nagrodzony dyplomem profesora Teodora.

 

 

AKCJE

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

Kolejny już rok w naszym przedszkolu przeprowadzana jest akcja "Cała Polska Czyta Dzieciom" propagująca częste czytanie dzieciom książek. Przedszkolacy codziennie słuchają bajek, wierszy, opowiadań czytanych nie tylko przez nauczycielki, ale również przez zaproszonych w tym celu gości. W lekturę książek chętnie angażują się rodzice, a także dziadkowie naszych przedszkolaków, co sprawia dzieciom wiele radości. W ramach akcji została podjęta również współpracą z pobliską biblioteką i wprowadzone regularne wyprawy przedszkolaków do biblioteki (np. raz w miesiącu), gdzie dzieciom czytają panie bibliotekarki.

"DZIECI UCZĄ RODZICÓW"

Nasze przedszkole bierze udział w Ogólnopolskiej Akcji Edukacyjnej „Dzieci uczą rodziców”, organizowanej przez Centrum Rozwoju Lokalnego, która jest objęta honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Celem akcji jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa wśród najmłodszych, popularyzacja postaw proekologicznych czy promocja aktywnego i zdrowego trybu życia, a także zachęcenie dzieci do rozmowy z rodzicami na tematy, które były przedmiotem zajęć.

 

 

 

 

 

 

CAŁA POLSKA PROGRAMUJE

Na przełomie września i października dzieci 5 i 6-letnie z naszego przedszkola brały udział w ogólnopolskiej akcji: „Cała Polska Programuje”.
Podczas trwania wydarzenia wspólnie z dziećmi realizowaliśmy przygotowane specjalnie na tę okoliczność zadania, rozwijając przy tym umiejętności kodowania, logicznego myślenia oraz pracy zespołowej.
Podjęte przez nas działania zgłoszone zostały również na CodeWeek, czyli Europejski Tydzień Kodowania, w ramach którego europejskie państwa konkurowały ze sobą w liczbie zorganizowanych wydarzeń związanych z programowaniem.
Nam udało się zrealizować wszystkie zadania, co przyczyniło się do zdobycia certyfikatów. Zachęcamy do przypomnienia sobie realizowanych przez nas zadań, z których relacja znajduje się w galerii zdjęć. A oto zdobyte przez nas certyfikaty:
gif  gif

SZKOŁA DO HYMNU

Nasze przedszkole przyłączyło się do edycji akcji MEN „Szkoła do hymnu”, propagującej tradycje związane z obchodami Narodowego Święta Niepodległości. Zapraszamy do wysłuchania „Mazurka Dąbrowskiego” w wykonaniu naszych przedszkolaków.

#SzkołaDoHymnu

(prosimy "kliknąć" obrazek)

gif

gifAKCJA "GRA"

Nasze przedszkole wzięło udział w Akcji „GRA”. Celem akcji było zebranie nowych i użytych gier planszowych dla Stowarzyszenia „DOM POMOCNA DŁOŃ” w Błońsku . Dzięki zaangażowaniu rodziców i dzieci zebraliśmy 48 gier planszowych i 11 opakowań puzzli.

 


 

 

AKCJA "ZBIÓRKA KARMY DLA PSÓW I KOTÓW Z PRZYTULISKA W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM"

W dniach od 11 lutego do 26 lutego 2021 r. w Naszym Przedszkolu miała miejsce akcja zbierania karmy dla psów i kotów z Przytuliska w Grodzisku Wielkopolskim. Rodzice wraz z dziećmi pokazali, że los bezdomnych zwierząt nie jest im obcy. Wykazali się wielką wrażliwością i chęcią pomocy. Łącznie podczas akcji udało nam się zebrać:

  • 26,5 kg suchej karmy dla kotów,
  • 21,8 kg suchej karmy dla psów,
  • 32 puszki karmy dla psów.

Wszystkie dary zostały spakowane i zawiezione do Przytuliska.

 

AKCJA CHARYTATYWNA "ZBIÓKA SKARPET MĘSKICH DLA JADŁODAJNI CARITAS ŚW.ELŻBIETY W POZNANIU"

Celem akcji „Zbieramy skarpety męskie” było zebranie skarpet, które trafią do potrzebujących, bezdomnych i ubogich osób dla Jadłodajni Caritas Św. Elżbiety w Poznaniu. Akcja była  jednocześnie zachętą do regularnej pomocy ubogim. Zbiórka skarpet rozpoczęła się 25 stycznia 2021r., i trwała do 29 stycznia b r. Mimo trudnych warunków związanych z pandemią, rodzice nie pozostali obojętni wobec osób potrzebujących wsparcia.

W Przedszkolu Gminnym im. Krasnala Hałabały w Grodzisku Wielkopolskim udało się zebrać łącznie 181 par nowych skarpet.