zwiększ czcionkęzmień kontrast

Przedszkole Gminne im. Krasnala Hałabały w Grodzisku Wielkopolskim

Realizowane programy, projekty i akcje

ROK SZKOLNY 2023/2024

 

 

PROGRAMY

 

PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO "ODKRYWAM SIEBIE I ŚWIAT" Jadwigi Pytlarczyk

Program opracowano w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego z 14 lutego 2017 r. Koncepcja programu oparta jest na teorii inteligencji wielorakich H.Gardnera.

Program zawiera cele, informacje o sposobie przeprowadzenia obserwacji i badania gotowości szkolnej, treści programowe podzielone zostały na dwa poziomy oraz treści rozszerzone. W programie opisano metodykę pracy uwzględniającą teorię inteligencji wielorakich. Program łączy metodykę z nowatorstwem, zakłada indywidualne podejście do każdego dziecka, metody i formy pracy preferują badanie, odkrywanie, integrację sensoryczną, duży nacisk położono na procesy poznawcze. W materiałach pomocniczych znajdują się wzory dokumentów m.in. arkusz potrzeb i kompetencji, karta indywidualnego profilu inteligencji, rytm dnia, plan pracy. Zawiera język obcy. Może być realizowany z każdym pakietem edukacyjnym.

.

CHOCIAŻ MAŁO MAMY LAT, POZNAJEMY CYFROWY ŚWIAT

Wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci wynikających z wszechobecnej komputeryzacji, należy uwzględnić pracę z komputerem we współczesnej edukacji. Dzieci 5 i 6 letnie w tym roku szkolnym realizują program „Chociaż mało mamy lat poznajemy cyfrowy świat”, który na celu uświadomić młodym użytkownikom, że komputer nie tylko bawi, ale też uczy i pomaga w życiu codziennym. Realizując program dzieci uczą się i bawią za pomocą nowoczesnych technologii takich jak: tablica multimedialna, komputer stacjonarny i laptopy, aparat cyfrowy, magiczny dywan, smartwatch, tablet i projektor.

 

MAŁY ODKRYWCA

Proponowany przez nas program nauki czytania przez zabawę, wykorzystuje naturalne możliwości i predyspozycje mózgu małego dziecka. Kluczem do sprawnego czytania i pełnego zrozumienia treści jest nie tylko znajomość wyrazów jako symboli graficznych. Celem programu jest nauczenie dzieci czytania prostych książek, oraz zafascynowanie ich czytelnictwem. Dlatego program dla dzieci czteroletnich jest logicznie skonstruowana gra przygodowa w której dzieci uczestniczą przez cały czas. Dzieci staja się podróżnikami , którzy znaleźli się na bezludnej wyspie. Na niej znajdują klucz, który przenosi ich w czasie i przestrzeni. Dzieci odbywają podróż, podczas której, poznają różne kontynenty, kulturę żyjących tam ludzi i obyczaje. W tym programie jest dużo ruchu, zabaw literkami i wyrazami. Dzieci mają wprawki do pisania, rozwijają spostrzegawczość, twórczość i kreatywność.

                                                      

CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS

Przedszkolny Program Edukacji Antynikotynowej pt. „Czyste powietrze wokół nas” adresowany jest do dzieci pięcio i sześcioletnich (dostosowany do możliwości rozwojowych i intelektualnych dzieci) oraz ich rodziców. Celem programu jest wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy oraz zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń. Program jest pierwszym etapem edukacji prozdrowotnej dzieci w zakresie nabywania wiedzy na temat szkodliwości palenia. Zajęcia edukacyjne dla dzieci prowadzą wychowawcy grup przedszkolnych wykorzystując materiały edukacyjne przygotowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Logo programu to zielony „Dinuś”, który przeprowadza dzieci przez kolejne etapy programu.

 

SKĄD SIĘ BIORĄ PRODUKTY EKOLOGICZNE

Nasze przedszkole dołączyło do ogólnopolskiego  programu edukacyjnego „ Skąd się biorą produkty ekologiczne”. Głównym celem programu jest zdobycie wiadomości na temat czym jest rolnictwo i produkty ekologiczne,  propagowanie zdrowego odżywiania się przedszkolaków, zapoznanie ze zdrową dietą, wyjaśnienie pojęć: zdrowa żywność, żywność ekologiczna, rozpoznawanie zdrowej i ekologicznej żywności.  W toku zajęć dzieci zdobyły wiele cennych informacji dotyczących zdrowej i ekologicznej żywności, ważnej dla ich zdrowia i samopoczucia. Usystematyzowały wiadomości na temat czym jest rolnictwo i produkty ekologiczne, jak ważny  jest zdrowy styl życia oraz świadomość wiedzy na temat nawyków higieniczno- zdrowotnych, a przede wszystkim właściwe nawyki żywieniowe.

 

POZNAJEMY PRZYSŁOWIA - PROGRAM WŁASNY

Celem programu jest zapoznanie dzieci z polskimi przysłowiami oraz ich popularyzowanie. Wzbogacanie słownictwa dzieci oraz budzenie ciekawości poznawczej.

 

KLUB MAŁEGO EUROPEJCZYKA

Już od kilku lat tematyka Unii Europejskiej jest obecna wśród treści programowych wychowania przedszkolnego. Również w naszym przedszkolu korzystamy z programu, który je uwzględnia. Dotyczą one jednak w znacznym stopniu tylko Polski i faktu wstąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej. Program, który jest realizowany z dziećmi 5- 6 letnimi przybliża dzieciom kulturę, język i zwyczaje innych państw Unii Europejskiej. Uczy tolerancji, potrzeby współdziałania i utożsamiania się z innymi Europejczykami.

Najbardziej przystępną formą poznawania przez dzieci przedszkolne dalszej rzeczywistości jest wprowadzenie ich w świat bajek i baśni z wybranych krajów Unii Europejskiej. Dziecko 5-6 letnie już samo bez pomocy dorosłych sięga po książkę i chce poznać jej treść. Możemy to wykorzystać jako punkt wyjścia do rozwijania potrzeb poznawczych. Dziecko w tym wieku zaczyna zauważać, że oprócz własnego bliskiego otoczenia- domu, ulicy czy przedszkola- istnieje inny, daleki, nieznany świat. O nim można dowiedzieć się z książek i razem z bohaterami utworów literackich odkrywać tajemnice przyrody, inną kulturę i zwyczaje. Dzieci poprzez utożsamianie się z bohaterami utworów przeżywają ich przygody przenosząc je do własnej rzeczywistości. Same zaczynają poszukiwać wiedzy na temat krajów, z których pochodzą ich ulubione postacie, sięgają po albumy, poszukują tych państw na mapie, chętnie poznają ich język, kulturę i zwyczaje. Ulubione bajki i ich bohaterowie inspirują dzieci do różnorodnej ekspresji twórczej. Pozwalają im poznawać, przeżywać, odkrywać i działać.

Bohaterem z polskiej literatury, który zapoznaje dzieci z innymi krajami Unii Europejskiej jest Krasnal Hałabała, którego dzieci dobrze znają, bo jest naszym patronem. Krasnal Hałabała odwiedzając bohaterów z innych bajek oprowadza dzieci po krajach Europy. Mamy nadzieję, że nasze dzieci po realizacji programu będą wiedziały co znaczy być Polakiem i Europejczykiem.

 

KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY

Nasze przedszkole dołączyło do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego ,,Kubusiowi Przyjaciele Natury”. Celem programu jest zachęcanie dzieci do dbania o środowisko naturalne, uczenie szacunku dla przyrody, ale także kształcenie dobrych nawyków w zakresie odżywiania oraz aktywnego spędzania czasu i ruchu.

 

ZDROWO I SPORTOWO

Ogólnopolski program edukacyjny w którym jest inicjatywa skierowana do przedszkoli oraz szkół podstawowych. Jej głównym celem jest aktywizacja ruchowa dzieci do 10 roku życia. Chodzi o to, by pokazać dzieciom jak fajne jest uprawianie sportu, czy też ogólnie aktywność ruchowa. Ile przynosi to radości, jak wpływa na sprawność, samopoczucie, buduje relacje z innymi członkami grupy. Po co to robić… Otóż, powodów jest kilka. Aktywne dzieci, to zdrowsi dorośli. Nie tylko pod względem fizycznym, ale też psychicznym. Jak pokazują badania, dzieci, młodzież, a potem dorośli, którzy na co dzień uprawiają sport czy też mają stały nawyk aktywności ruchowej uczą się lepiej, lepiej radzą sobie ze stresem i wyzwaniami. W większym stopniu akceptują swoje ciało i rozumieją ograniczenia. Wreszcie łatwiej budują relacje społeczne i potrafią się odnaleźć w nowej grupie rówieśniczej. Akcja Zdrowo i Sportowo, to również tematy związane z odżywianiem i odpoczynkiem.

 

KLUB MLECZAKA

Ogólnopolski program edukacji zdrowotnej dla przedszkolaków „ Klub Mleczaka”. Program dedykowany dla dzieci najmłodszych, w którym istotą jest wytworzenie trwałego nawyku higieny jamy ustnej, poprzez regularne szczotkowanie zębów a także spożywanie odpowiednich pokarmów. 


MIĘDZYNARODOWY PROGRAM KRAINY MUZYKI "MUZYCZNA PODRÓŻ PO ŚWIECIE"

Międzynarodowy Program Krainy Muzyki „Muzyczna Podróż po Świecie” realizowany jest z dziećmi 5- 6 letnimi. Program rozwijania ciekawości dzieci światowymi kulturami, poprzez poznanie melodii, tańców i zwyczajów całego świata. Program ma również rozpalić ciekawość świata, podróżami, motywować do nauki języków obcych oraz uwrażliwić na potrzebę tolerancji tego co dotychczas było dla dzieci obce i nieznane. Głównym celem programu jest poznanie i interpretacja artystyczna utworów z różnych stron świata. Przybliżenie dzieciom informacji o różnorodnych kulturach i tradycjach za pomocą muzyki. Ukazanie świata, jako zbioru różnorodnych przekonań, sposobu zachowania i tradycji. Realizacja poszczególnych utworów umożliwi dzieciom szersze spojrzenie na aspekty związane z tradycją, kulturą i przynależnością oraz muzyką.MAMO, TATO, WOLĘ WODĘ!

Jego nadrzędnym celem jest wykształcenie u dzieci prawidłowych nawyków żywieniowych ze szczególnym podkreśleniem roli wody w codziennej diecie, a także zwrócenie ich uwagi na zagadnienie ochrony środowiska.


.

PROJEKTY


.

MAMO, TATO, CO TY NA TO?

Projekt edukacyjny skierowany do dzieci 6-letnich i ich rodziców realizowany we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Grodzisku Wielkopolskim. Celem projektu jest promocja zdrowia, upowszechnianie problematyki związanej z opieką i profilaktyką zdrowotną dzieci oraz wspieranie aktywnego i zaangażowanego rodzicielstwa. Jak starać się zapobiegać zakłóceniom obserwowanym w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, od zaburzeń uwagi i relacji z otoczeniem, przez niezgrabność, zaburzenia integracji sensorycznej, problemy z manipulacją i kaligrafią, po zaburzenia aparatu słuchu i poważne wady postawy.

 

CZTERY PORY ROKU

Ogólnopolski projekt edukacyjny Cztery Pory Roku ma za zadanie przedstawienie oraz włączenie elementów pedagogiki Marii Montessori w przedstawianiu zagadnień związanych z przyrodą i zmieniającymi się porami roku.


W EKOLOGICZNYM ŚWIECIE DOBRZE BAWIĆ SIĘ BĘDZIECIE

Istotną rolę w edukacji młodego pokolenia powinna zajmować ekologia. To na niej powinniśmy skupić nasze działania i to również jej powinniśmy poświęcać wiele czasu i uwagi. To, jak małe dziecko widzi świat ma integralny wpływ na to, jak będzie wyglądała nasza planeta za kilka, kilkanaście , czy nawet kilkadziesiąt lat. Dlatego już teraz warto uczyć, zachęcać i pobudzać do działań ekologicznych przedszkolaki. Projekt ekologiczny „W ekologicznym świecie dobrze bawić się będziecie” ma być nie tylko świetną zabawą, ale przede wszystkim zalążkiem edukacji proekologicznej. Ma zachęcać dzieci do odkrywania świata, ma pobudzać kreatywność, ma dawać radość tworzenia ale przede wszystkim ma pokazywać, jak wiele zależy od nas samych. Jak młody człowiek każdego dnia i w każdej sytuacji może wiele zdziałać w kierunku dobra planety Ziemi. Niech ten projekt płynący z naszych wewnętrznych przekonań i zamiłowań do idei recyklingu pozwoli tworzyć nową eko-edukację. Projekt został oparty na podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

.

ŁĄCZYMY POKOLENIA: SENIORZY DZIECIOM - DZIECI SENIOROM

Projekt ma na celu integrację międzypokoleniową i wspólnaą aktywność kulturalną dzieci, seniorów i osób niepełnosprawnych. Wzmacnianie więzi i podtrzymywanie relacji między seniorami i dziećmi. Wzbudzanie uczuć przywiązania i szacunku do osób starszych oraz nawiązanie i podtrzymanie relacji w społeczności lokalnej.


KREATYWNA MATEMATYKA

Ogólnopolski projekt edukacyjny. Jego głównym celem jest innowacyjne i pomysłowe podejście do edukacji matematycznej poprzez wielozmysłowe poznawanie świata liczb, figur geometrycznych, działań oraz zagadnień matematycznych, rozwijanie kluczowych kompetencji matematycznych, rozbudzanie kreatywności i twórczego myślenia.MATEMATYKA W ZABAWIE UKRYTA - NIETYPOWO, BO OUTDOOROWO

Ogólnopolski projekt edukacyjny, w którym głównym celem projektu matematyczno- konstrukcyjnego pt. ,,Matematyka w zabawie ukryta- nietypowo bo outdoorowo” jest kształtowanie pojęć i umiejętności matematycznych dzieci w wieku przedszkolnym w okolicznościach przyrody, logicznego myślenia a także rozwijanie wyobraźni oraz twórczej postawy zarówno dziecka jak i nauczyciela. Wspomaga rozwój intelektualny dzieci wraz z edukacją matematyczną.

 

 

KSIĄŻKA (dla)PRZEDSZKOLAKA

Projekt „ Książka (dla) przedszkolaka”- organizowany przez miesięcznik Bliżej Przedszkola, powstał w celu podejmowania działań promujących czytelnictwo wśród przedszkolaków.


#20MINUTDLAMATEMATYKI

Dzieci 4 - letnie będą realizowały projekt edukacyjny #20minutdlaMATEMATYKI, którego głównym celem jest wprowadzanie skutecznych zmian w edukacji matematycznej zgodnej z potrzebami rozwojowymi dzieci w przedszkolu poprzez świadome włączanie się do projektu nauczycieli i rodziców.

 

EUROPA I JA

Celem projektu jest przybliżenie dzieciom wiedzy na temat krajów znajdujących się w Europie. Pozyskiwanie nowych informacji na temat kultur innych państw. Zdobywanie nowych doświadczeń i rozwijanie zainteresowań dotyczących Europy. 

AKCJECAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

Kolejny już rok w naszym przedszkolu przeprowadzana jest akcja "Cała Polska Czyta Dzieciom" propagująca częste czytanie dzieciom książek. Przedszkolacy codziennie słuchają bajek, wierszy, opowiadań czytanych nie tylko przez nauczycielki, ale również przez zaproszonych w tym celu gości. W lekturę książek chętnie angażują się rodzice, a także dziadkowie naszych przedszkolaków, co sprawia dzieciom wiele radości. W ramach akcji została podjęta również współpracą z pobliską biblioteką i wprowadzone regularne wyprawy przedszkolaków do biblioteki (np. raz w miesiącu), gdzie dzieciom czytają panie bibliotekarki.


;

"DZIECI UCZĄ RODZICÓW"

Nasze przedszkole bierze udział w Ogólnopolskiej Akcji Edukacyjnej „Dzieci uczą rodziców”, organizowanej przez Centrum Rozwoju Lokalnego, która jest objęta honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Celem akcji jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa wśród najmłodszych, popularyzacja postaw proekologicznych czy promocja aktywnego i zdrowego trybu życia, a także zachęcenie dzieci do rozmowy z rodzicami na tematy, które były przedmiotem zajęć.