Przedszkole Gminne im. Krasnala Hałabały w Grodzisku Wielkopolskim

RODO

Informuję, iż na podstawie art. 37 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wyznaczyłam Pana KRZYSZTOFA KOZIKA, ul. Różana 13/3, 61-577 Poznań, tel. 792 304 042, e-mail: inspektor@rodo-krp.pl na Inspektora Ochrony Danych w Przedszkolu Gminnym im. Krasnala Hałabały w Grodzisku Wielkopolskim od dnia 25 maja 2018 roku. Inspektor Ochrony Danych posiada i wykonuje prawa i obowiązki wynikające z wdrożonej w Przedszkolu Gminnym im. Krasnala Hałabały w Grodzisku Wielkopolskim Polityki Ochrony Danych i dokumentów wydanych na jej podstawie lub w związku z nią, a także z poleceń Administratora.

 

Celem spełnienia wymogów RODO zamieszczamy następujący obowiązek informacyjny.

Polityka Ochrony Prywatności

Obowiązek informacyjny- dziecko i rodzic

Obowiązek informacyjny- kontrahent

Obowiązek informacyjny - MONITORING WIZYJNY

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego