zwiększ czcionkęzmień kontrast

Przedszkole Gminne im. Krasnala Hałabały w Grodzisku Wielkopolskim

Aktualności

 • W dniach 15 i 16 września w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu w naszym przedszkolu odbywać się będą gry, zabawy i konkurencje sportowe na świeżym powietrzu, dlatego  prosimy w tych dniach o luźny, sportowy strój i sportowe obuwie dla dzieci.

   

   

 • 27 września obchodzić będziemy w naszym przedszkolu ŚWIATOWY DZIEŃ PIECZONEGO ZIEMNIAKA. Z tej okazji 23 września odbędą się warsztaty plastyczne dla dzieci oraz zabawy z ziemniakami.

  Serdecznie zapraszamy rodziców wraz z dziećmi do wzięcia udziału w konkursie “Ziemniaki cudaki”. Konkurs polega na wykonaniu z ziemniaków najróżniejszych cudaków. Wykonane prace należy dostarczyć dnia 27. 09. 2016r. do wychowawcy grupy. Do pracy należy dołączyć karteczkę z imieniem, nazwiskiem oraz nazwą grupy do której uczęszcza dziecko. 

  REGULAMIN

 • UWAGA RODZICE !

  Serdecznie zapraszamy na zebrania, które odbędą się :

   

  Dnia 20 września 2016r. w przedszkolu ul.Chopina 24

  - godz.16.30 Rodzice dzieci z grup: Misie, Zajączki, Wiewiórki, Jeże, Sarenki, Liski

  - godz.17.30 Rodzice dzieci z grup:Wróbelki, Mrówki, Kreciki, Skowronki, Jaskółki, Sowy

  Dnia 20 września 2016r. w przedszkolu ul.27 Stycznia

  - godz. 16.30 Rodzice dzieci z grup: Sójki, Sikorki

  Dnia 20 września 2016r. w przedszkolu os. Wojska Polskiego

  - godz. 17.00 Rodzice dzieci z grup: Żabki, Pszczółki

  Dnia 20 września 2016r. w przedszkolu w Słocinie

  - godz. 17.30 Rodzice dzieci z grup: Szpaki, Słowiki

  Dnia 20 września 2016r. w Szkole Podstawowej w Słocinie

  - godz. 17.45 Rodzice dzieci z grup: Żuczki

 • Uwaga Rodzice / Opiekunowie prawni

  W związku ze zmianami w dokonywaniu opłat za przedszkole informujemy,że od 6 września 2016r podpisywane będą nowe umowy: Umowa o świadczeniu usługi żywieniowej dla dziecka w przedszkolu i Umowa o świadczeniu usług przedszkolnych. Umowy należy odebrać u nauczycielek w grupach. Wypełnione druki umów należy składać w sekretariacie przedszkola lub u nauczycielek do 12 września 2016 r.

  Ważna informacja :

  1.Opłaty, o których mowa w  ust. 1 Umowy o świadczeniu usługi żywieniowej dla dziecka w przedszkolu są płatne miesięcznie z dołu, najpóźniej do dnia 15 następnego  miesiąca za dany miesiąc przelewem na rachunek bankowy prowadzony w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Wielkopolskim o numerze: 94 9063 0008 0000 0025 8371 0001. Wysokość należnych do zapłaty  kwot Rodzic, Opiekun Prawny otrzyma w formie pisemnej informacji w przedszkolu na początku każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca października 2016r.

  2. Opłaty, o których mowa w§ 7. Umowy o świadczeniu usług przedszkolnych są płatne z góry do 15-go dnia każdego miesiąca. na rachunek przedszkola nr 34 9063 0008 0000 0022 3571 0001. Wysokość należnych do zapłaty  kwot Rodzic, Opiekun Prawny otrzymuje w formie pisemnej informacji w przedszkolu na początku każdego miesiąca kalendarzowego,

  Wzór umowy o świadczeniu usługi żywieniowej

  Wzór umowy o świadczeniu usług przedszkolnych.

 • Uwaga Rodzice / Opiekunowie prawni

  Zgłaszanie nieobecności dziecka

  W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu Stołówki Gminne w Grodzisku Wielkopolskim mogą odstąpić od obciążenia Rodzica/Opiekuna prawnego opłatą za niewykorzystane żywienie. Warunkiem powyższego jest skuteczne powiadomienie Stołówek Gminnych w Grodzisku Wielkopolskim o nieobecności dziecka. Zgłoszenie nieobecności Rodzice/Opiekunowie prawni mogą dokonać wybierając jedną z poniższych metod:

  a/ informując telefonicznie pod numer telefonu: 0 61 227 12 99,

  b/ wypełniając - kartę zgłoszenia nieobecności oraz przekazując ją do siedziby Stołówek Gminnych osobiście lub przesyłając na stronę www.sekretariat@stolowkigminne.pl.

  Zgłoszenia nieobecności, które wpłyną do godz. 11.00 oraz ich pozytywna weryfikacja przez pracowników Stołówek spowodują odliczenie za niewykorzystane żywienie już od dnia następnego.

  Do pobrania wzór zgłoszenia nieobecności dziecka

 • Informujemy, że od od dnia 1 września 2016 r. ulega zmianie wysokość stawki żywieniowej z 5 zł na 6 zł.

  Zmiana stawki wynika z Zarządzenia Stołówek Gminnym w Grodzisku Wielkopolskim nr 3/2016 z dnia 22.08.2016 r. i podyktowana jest faktem wzrostu cen artykułów spożywczych oraz podniesieniem jakości i wartości odżywczych posiłku celem spełnienia norm dotyczących żywienia dzieci i młodzieży szkolnej. 

  Przypominamy też, że opłatę za żywienie uiszczamy na nowe konto bankowe BS 94 9063 0008 0000 0025 8371 0001

  Stołówki Gminne w Grodzisku Wlkp., ul. Powstańców Chocieszyńskich 23 D, 62-065 Grodzisk Wlkp.

 • Informujemy, że na drzwiach Przedszkola Chatka Puchatka  jest dostępna lista dzieci  przyjętych do przedszkola z podziałem na grupy.

  Każde dziecko w wieku od 3 do 6 lat, które od 1 września 2016 r. rozpocznie  edukację w Przedszkolu Publicznym Chatka Puchatka musi mieć indywidualny ręcznik o wymiarach: długość 46cm,  szerokość 30 cm (podpisany) oraz kapcie.

  Wyprawka 3-latka

  • Pościel o wymiarach: długość 2 m, szerokość 0,90m;

  • Poduszka oraz poszewka na poduszkę o wymiarach 60/40cm;

  • Koc

  • Piżama

  • Kapcie

  • Woreczek (dodatkowe majtki, rajstopy, skarpetki, bluzeczka z krótkim rękawem)

  • Ręcznik o wymiarach: długość 46cm szerokość 30 cm

  Wszystkie rzeczy powinny być podpisane.

  Spotkania informacyjne dla Rodziców odbędą  się dnia 29 sierpnia  2016 r.

  –    godz. 1600 Rodzice dzieci  3 letnich

  –     godz. 1700. Rodzice dzieci  4letnich

  –    godz. 1800. Rodzice dzieci  5-6letnich

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach Programu AKTYWNY SAMORZĄD, istnieje możliwość otrzymania pomocy (MODUŁ I, OBSZAR D) w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego).

  Maksymalna pomoc wynosi do 200 zł miesięcznie, nie więcej niż 2.400 zł w ciągu roku – tytułem kosztów opieki nad każdą osobą zależną.

  Adresatami programu są osoby które posiadają:

  • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

  • są aktywne zawodowo,

  • pełnią rolę opiekuna prawnego dziecka.

  Udział własny osoby niepełnosprawnej – 15%.

  UWAGA:

  Refundacja kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy dofinansowania może dotyczyć:

  - w przypadku Modułu I - kosztów poniesionych do 180 dni przed dniem złożeniem wniosku.

  Wnioski  przyjmowane są w trybie ciągłym do 30 sierpnia 2016 r.

  Szczegółowe informacje oraz druki wniosków wraz z załącznikami dostępne są na stronie internetowej www.pcprgw.pl

  Informacji można również zasięgnąć osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolski, ul. Żwirki i Wigury 1 (pokój nr 1), nr tel. 61 44 52 508, mail:pcpr@pgw.pl

  Osoba zajmująca się sprawą – Piotr Bartkowiak – (61) 44 52 508

 • Uwaga Rodzice, zmiana w dokonywaniu opłat za przedszkole

  W związku z utworzeniem nowej jednostki organizacyjnej Gminy Grodzisk Wielkopolski – Stołówek Gminnych w Grodzisku Wielkopolskim z dniem 1 sierpnia 2016r. następuje zmiana w dokonywaniu opłat za przedszkole.

  Opłatę godzinową uiszczamy na dotychczasowe konto bankowe: 34 9063 0008 0000 0022 3571 0001

  natomiast opłatę za żywienie na nowe konto bankowe: BS 94 9063 0008 0000 0025 8371 0001

  Stołówki Gminne w Grodzisku Wlkp., ul. Powstanców Chocieszyńskich 23D , 62-65 Grodzisk Wielkopolski.

   

 • Każde dziecko w wieku od 3 do 6 lat musi mieć indywidualny ręcznik o wymiarach: długość 46cm,  szerokość 30 cm (podpisany) oraz kapcie.

  Wyprawka 3-latka

  • Pościel o wymiarach: długość 2 m, szerokość 0,90m;

  • Poduszka oraz poszewka na poduszkę o wymiarach 60/40cm;

  • Koc

  • Piżama

  • Kapcie

  • Woreczek (dodatkowe majtki, rajstopy, skarpetki, bluzeczka z krótkim rękawem)

  • Ręcznik o wymiarach: długość 46cm szerokość 30 cm

  Wszystkie rzeczy powinny być podpisane.

« poprzednia 1 216 17 18 19 20 21 22 23 24 25 następna »