zwiększ czcionkęzmień kontrast

Przedszkole Gminne im. Krasnala Hałabały w Grodzisku Wielkopolskim

Aktualności

 • DRODZY RODZICE!

  Prosimy o zgłaszanie nieobecności dziecka poprzez system iprzedszkole do godziny 12.00 w dniu poprzedzającym nieobecność.

  Niezgłoszenie wiąże się z naliczaniem opłaty za żywienie, mimo, że dziecko jest nieobecne w przedszkolu.

 • Uczniowski Klub Sportowy Dyskobolia w Grodzisku Wielkopolskim zaprasza wszystkich chętnych na zajęcia sekcji piłkarskiej -bambini. Zajęcia prowadzone są już od czerwca 2020 r.

  Więcej informacji na załączonym plakacie.

  gif

 • UWAGA RODZICE ! 

  Serdecznie zapraszamy na zebrania z wychowawcami grup

    Przedszkole ul. Chopina 24

  ●     07.09.2020r. ( poniedziałek)

  godz. 1600 Rodzice dzieci z grupy:

       - Misie - wejście do przedszkola ( wyjście ewakuacyjne przy sali Misie )

       - Jeże   - wejście główne  do przedszkola                           

       - Skowronki - wejście od strony Szkoły Podstawowej Nr 1

  godz. 1700 Rodzice dzieci z grupy:

       - Zajączki - wejście do przedszkola ( wyjście ewakuacyjne przy sali Misie )

       - Liski   - wejście główne  do przedszkola                           

       - Kreciki - wejście od strony Szkoły Podstawowej Nr 1

  ●     08.09.2020r. ( wtorek)

  godz. 1600 Rodzice dzieci z grupy:

      - Wiewiórki - wejście do przedszkola ( wyjście ewakuacyjne przy sali Misie )

      - Wróbelki   - wejście główne  do przedszkola                           

      - Sowy - wejście od strony Szkoły Podstawowej Nr 1

  godz. 1700 Rodzice dzieci z grupy:

     - Sarenki - wejście do przedszkola ( wyjście ewakuacyjne przy sali Misie )

     - Mrówki  - wejście główne  do przedszkola                           

     - Jaskółki - wejście od strony Szkoły Podstawowej Nr 1

    Przedszkole w Słocinie

  09.09.2020r. ( środa)

  - godz. 1700 Rodzice dzieci z grupy Szpaki

  -  godz. 1730 Rodzice dzieci z grupy Słowiki

  Przedszkole 27 Stycznia

  ●     07.09.2020r. ( poniedziałek)

  - godz. 1700 Rodzice dzieci z grupy Sójki

  ●     08.09.2020r. ( wtorek)

  - godz. 1700 Rodzice dzieci z grupy Sikorki

  Przedszkole osiedle Wojska Polskiego

  ●     09.09.2020r. ( środa)

  - godz. 1530 Rodzice dzieci z grupy Żabki

  - godz. 1645 Rodzice dzieci z grupy Pszczółki

  Zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami zobowiązujemy jednego rodzica (bez osób towarzyszących) do przybycia w maseczkach ochronnych, posiadania własnego długopisu  i zachowania dystansu społecznego od innych osób.

 • Drogie Przedszkolaki!!!

  Rozpoczynamy nowy rok szkolny!

  Życzymy Wam radosnego i ciepłego powrotu do przedszkola, wspólnej zabawy i nauki, samych dobrych chwil, sukcesów, uśmiechu i radości. 

  gif

 • Przypominamy, że za pomocą programu iprzedszkole należy zgłaszać nieobecność dzieci w przedszkolu. Loginy i hasła dostępowe zostały wygenerowane, w tym dla dzieci nowoprzyjętych i zostały Państwu przekazane wraz z instrukcją obsługi. Poniżej załączamy dodatkowo plik wraz z instrukcją obsługi panelu rodzica. Przypominamy, że celem uzyskania odpisu za żywienie nieobecność dziecka należy zgłosić do godz.12.00 dnia poprzedzającego nieobecność w przedszkolu.

  Załącznik

 • PRZYPROWADZANIE I ODBIÓR DZIECI

  W dniu 1 września rozpoczynamy rok szkolny 2020/21, który będzie się różnił od poprzednich. W związku z tym przedstawiamy Państwu kilka bardzo istotnych informacji dotyczących przyprowadzania i odbioru dzieci.

  W głównej mierze mają one zapewnić bezpieczną opiekę nad naszymi wychowankami. Do wprowadzonych zasad musimy dostosować się wszyscy. Obowiązywać one będą do czasu przedstawienia przez Rząd decyzji o działaniach mających na celu złagodzenie obostrzeń.

  Proszę o zapoznanie się z dodatkowymi informacjami

  Przedszkole czynne będzie w godz. od 6.30 do 16.30.

  Przyprowadzanie odbywać się będzie w godzinach od 6.30 do 8.15

  Odbiór dzieci odbywać się będzie w godzinach od 14.15 do 16.30.

  Przypominamy, że w okresie od 1.09 - 4.09 do budynku przedszkola wchodzą wyłącznie dzieci, które dopiero rozpoczynają edukację przedszkolną /zostały przyjęte w rekrutacji 2020/2021/ z jednym rodzicem/opiekunem i pracownicy przedszkola.

  Od 7.09.2020r.rodzice nie wchodzą do budynku przedszkola, przyprowadzają i odbierają dzieci przy wyznaczonych drzwiach.

  Osoba przyprowadzająca lub odbierająca dziecko oddaje je pod opiekę wyznaczonemu pracownikowi przed wejściem do przedszkola.

   

  UWAGA RODZICE PRZYPROWADZAJĄCY DZIECI DO PRZEDSZKOLA UL. CHOPNA

  Wszystkie dzieci przyprowadzane i odbierane w godzinach 6.30-7.30 i 15.30-16.30 są przyprowadzane i odbierane przez rodziców tylko wejściem głównym od ul. Chopina.

  Przyprowadzanie i odbiór dzieci w godzinach 7.30-8.15, 14.15-15.30

  Dzieci z grup:

  • Misie - 3-latki

  • Zajączki -3-4 latki

  • Wiewiórki - 4-latki

  • Sarenki - 4-latki

  • Jeże - 4-latki

  • Liski - 5-latki

  Wchodzą wejściem od ul. Chopina.

  Rodzice, którzy mają zgodę na wejście do szatni, po rozebraniu dzieci, wychodzą z przedszkola wejściem ewakuacyjnym naprzeciwko sali Misie.

   

  Dzieci z grup:

  • Wróbelki - 4-5 -latki

  • Mrówki -6- latki

  • Kreciki - 5-latki

  • Skowronki - 5-latki

  • Jaskółki - 6-latki

  • Sowy - 6-latki

  wchodzą wejściem przy Szkole Podstawowej Nr 1 przechodząc przez plac zabaw.

  Rodzice, którzy mają zgodę na wejście do szatni, po rozebraniu dzieci, wychodzą z przedszkola tym samym wejściem.

  UWAGA !

  Przebywanie Rodzica w przestrzeni wspólnej ( przed wejściem do przedszkola), minimum czasu koniecznego do przygotowania dziecka do oddania pod opiekę opiekunowi. Osoba te obowiązana jest opuścić przedszkole bez zbędnej zwłoki.

  Na czas pandemii Rodzic ma bezwzględny obowiązek przyprowadzić i odebrać dziecko zgodnie z wcześniej zadeklarowanym nauczycielce czasem.

  Przedszkole zapewnia niezbędne środki bezpieczeństwa, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przypadki zakażeń.

 • DROGI RODZICU,

  Przygotuj dziecko na powrót do przedszkola:

   

  - wyjaśnij jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują i dlaczego je wprowadzono

  – dopowiedz swojemu dziecku, że jest to normalne i nie oznacza niczego złego;

  - poinformuj, że po wejściu do przedszkola będzie mierzona temperatura;

  - ustal, że wchodząc do przedszkola, żegnacie się przy drzwiach, do szatni dziecko idzie z panią, która mu pomoże się rozebrać i zaprowadzi do grupy;

  - przychodząc po dziecko zadzwoń dzwonkiem przy drzwiach wejściowych i poczekaj na personel przyprowadzając i odbierając dziecko zachowaj odległość od innych;

  - przypomnij, że do przedszkola nie zabieramy zabawek, ani innych przedmiotów domowych;

  - poinformuj dziecko, że w przedszkolu będą tylko takie zabawki, które można zdezynfekować.

   

  Do przedszkola przyprowadź dziecko bez żadnych objawów chorobowych. Jeśli dziecko źle się czuje, powinno zostać w domu. Korzystaj z wyznaczonego wejścia do budynku, (zawsze obowiązkowo miej maseczkę i rękawiczki lub zdezynfekuj ręce, odpowiedz na pytania dotyczące zdrowia oraz daj zmierzyć temperaturę dziecku). Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że nie powinno ono dotykać oczu, nosa i ust i nie podawać reki na powitanie. Powinno za to często myc ręce wodą z mydłem. Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichanie czy kasłania- dawaj przykład. Prowadź wnikliwą obserwacje dziecka, która pozwoli dostrzec niepokojące objawy (najczęściej są to: kaszel, katar, biegunka, bóle głowy, zapalenie spojówek, wysypka skórna lub przebarwienia palców lub stop).

   

 • Informujemy, że poprzez komunikator iprzedszkole zostały wysłane do Państwa na indywidualne konta informacje dotyczące procedur obowiązujących w naszym przedszkolu. Prosimy o zapoznanie się. W razie pytań informacji udzielać będą nauczyciele opiekujący się danym oddziałem.
 • Informujemy, że nasze przedszkole będzie funkcjonować od dnia 1 września 2020r. na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r. (IV aktualizacja) dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

  https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-z-25-sierpnia-2020-r-dla-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3.

 • Zapraszamy do przeczytania artykułu pt. "Pierwsze kroki w przedszkolu po kwarantannie".

  ARTYKUŁ - PIERWSZE KROKI

 • Organizacja roku szkolnego 2020/2021 w warunkach epidemii

  Szanowni Państwo !

  Informujemy, że od 01.09.2020 r. planowane jest uruchomienie naszego przedszkola dla wszystkich dzieci. Obecnie przedszkole przygotowywane jest do spełnienia wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Na ich podstawie są opracowywane i wprowadzone będą szczegółowe procedury uwzględniające wielkość przedszkola, rozmieszczenie pomieszczeń, sposób organizacji zajęć, który może mieć wpływ na szerzenie się zakażeń pomiędzy grupami dzieci.

  Funkcjonowanie przedszkola

  Do przedszkola mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów infekcji dróg oddechowych(np. katar, kaszel), których domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. W przypadku, gdy istnieje podejrzenie, że dziecko nie jest zdrowe nie ma możliwości wprowadzenia dziecka do przedszkola. Wprowadza się kategoryczny zakaz wstępu do sal przedszkolnych rodziców, opiekunów, osób trzecich.

  Dzieci mogą być przyprowadzane do przedszkola do godz 8.15 i odbierane przez jednego rodzica/opiekuna prawnego, bez osób towarzyszących i bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. Rodzic/opiekun przyprowadzający/odbierający dziecko do/z przedszkola jest zobowiązany zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci i ich rodziców/opiekunów wynoszący min. 2 m i przed wejściem na posesję przedszkola ma obowiązek zakrywania ust i nosa. Przy wejściu do budynku przedszkola zamieszczono informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszyscy wchodzący do budynku przedszkola mają obowiązek zdezynfekowania rąk.

  Dzieci będą odbierane przy drzwiach wejściowych do przedszkola. W przedszkolu ul. Chopina będą funkcjonowały dwa wejścia : wejście główne i od strony szkoły podstawowej. Dzieci, które dopiero rozpoczynają edukację przedszkolną /zostały przyjęte w rekrutacji 2020/2021/ w okresie 01.09.2020 – 4.09.2020 będą odbierane z holu przedszkola/ szatni przy salach po wcześniejszym rozebraniu przez rodzica. Dzieci nie przynoszą do przedszkola zabawek, maskotek, książek itd. Proponujemy, aby w pierwsze dni dzieci, które dopiero zaczynają przedszkolną edukację były odbierane troszeczkę wcześniej.

  Organizacja odpoczynku /tzw. leżakowanie/ w grupach 3i 3-4 latków uzgodniona zostanie z PSSE w Grodzisku Wielkopolskim

  Posiłki będą wydawane według następującego harmonogramu:

  08:30 – 09:00 I Śniadanie.

  11:00 – 11:30 II śniadanie

  13:30- 14:30 obiad (I i II danie obiadowe)

  Warianty funkcjonowania przedszkola w okresie pandemii:

  Wariant A– tradycyjna forma kształcenia ,

  Wariant B- Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć i prowadzić kształcenie na odległość (zdalne).

  Wariant C -Dyrektor szkoły, placówki podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej).


  Informacje dodatkowe

  Informujmy, że w dniach od 24.08 do 26.08.2020r. nauczycielki będą kontaktować się z państwem telefonicznie przekazując informacje na temat bardziej szczegółowych informacji dotyczących funkcjonowania przedszkola, w tym grupy,do której dziecko zostało przypisane,zasad przyprowadzania i odbierania dzieci, zdalnego nauczania. Opiekunowie dziecka zobowiązani są do odbierania telefonu, a jeśli nie mogą tego zrobić do niezwłocznego oddzwonienia. Szczegółowe informacje dotyczące przyprowadzania i odbioru dzieci, obowiązujące procedury zostaną przesłane Państwu za pomocą komunikatora iprzedszkole.

  W dniach od 25.08 – 27.08.2020 r. w godzinach 7.00 – 13.00 prosimy o przyniesienie kompletu/kompletów ubrań na zmianę. Ubrania proszę umieścić w podpisanym foliowym worku. Prosimy także o przyniesienie podpisanych paputków.

  Uprzejmie prosimy Państwa o systematyczne odwiedzanie naszej strony internetowej, sprawdzanie komunikatora iprzedszkole. Będziemy na bieżąco informować Państwa o wszystkich ważnych kwestiach, związanych z organizacją nowego roku szkolnego, poprzez zamieszczanie informacji

  W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z przedszkolem.

 • Drodzy Rodzice dzieci 3letnich!

  Nowy rok szkolny zbliża się wielkimi krokami, a Wasze dziecko rozpocznie nowy, niezwykle ważny  etap w swoim życiu. Zapraszamy do obejrzenia prezentacji z poradami, jak przygotować się na okres adaptacji, by proces ten przebiegał łagodnie, a maluszki z radością i chęcią przychodziły do przedszkola.

  Do zobaczenia we wrześniu!

  PREZENTACJA

 • Drodzy Rodzice! 


  Wakacje to czas beztroski oraz radośnie spędzanych chwil. Chcemy, aby ten czas był dla Was i Waszych pociech, a naszych przedszkolaków przede wszystkim bezpieczny. Pamiętajcie, aby zachowywać podstawowe zasady zapobiegania COVID-19. Oto one: 

  1. 1. Często myjcie ręce, 

  1. 2. Zakrywajcie nos i usta w miejscach publicznych, 

  1. 3. Zachowajcie dystans społeczny. 

  Przypominamy też, aby na teren przedszkola wchodzić w maseczce i rękawiczkach oraz przestrzegać godzin przyprowadzania i odbioru dzieci z przedszkola. 


 • SLONCE

  Kochane Dzieci!

  Wakacje to czas letnich kąpieli, słońca, długich spacerów i ciekawych przygód. Życzymy Wam, by były one bezpieczne, pełne słońca i wrażeń i interesujących podróży. A gdy już odpoczniecie, wracajcie do nas roześmiane i opalone. Będziemy na Was czekać…

  Wszystkim Rodzicom składamy najserdeczniejsze podziękowania za całoroczną współpracę i życzymy,  by okres wakacyjny był czasem odpoczynku i radości.

   

 • gif 

  „Tyle wspólnych dróg razem przeżyliśmy,

  tyle pięknych chwil zostanie nam w pamięci …”

   

  Drodzy Absolwenci Przedszkola! Szanowni Rodzice!

  Nie tak dawno witaliśmy się, gdy po raz pierwszy przekraczaliście próg naszego przedszkola. Czas minął niezwykle szybko, dziś już nadszedł czas pożegnania. Obecna sytuacja niestety uniemożliwiła nam zorganizowanie uroczystej akademii. Dlatego w innej formie niż dotychczas kieruję do Was poniższe słowa.

  Dziękuję Wam, drodzy Rodzice za wspaniałą, owocną współpracę, za angażowanie się w życie przedszkola i grupy, do której uczęszczało Wasze dziecko. Dziękuję za wspieranie działań przedszkola w tworzeniu dobrych i godnych warunków do pracy, nauki i zabawy. Gratuluję Wam tak wspaniałych dzieci, życzę zadowolenia i dumy z Waszych pociech w przyszłości.

  Dziękuję Wam, kochane Dzieci - za entuzjazm i spontaniczność, za codzienny uśmiech i radość, jaką obdarowywałyście cały personel przedszkola przez te wszystkie lata. Przedszkole dla wielu z Was stało się drugim domem, było wiele zabawy i nauki, mnóstwo wspaniałych dni. Mam nadzieję, że będziecie miło wspominać te wspólnie spędzone chwile. Rozpoczynacie nowy etap w Waszym życiu, a nasze przedszkole było małym krokiem do Waszej wspaniałej przyszłości. Życzę wszystkim Absolwentom pomyślności i samych sukcesów na nowej drodze obowiązków szkolnych. Proszę, odwiedzajcie nas. My zawsze czekamy na Was z otwartymi ramionami.

  Z poważaniem

  Alicja Andrys

  Dyrektor

  Przedszkola Gminnego im.Krasnala Hałabały

  gif

 • Wakacje tuż, tuż. Kochani bawcie się i odpoczywajcie. Korzystajcie z pięknej pogody i letnich promieni słońca. Pamiętajcie o zachowaniu ostrożności i częstym myciu rąk. Dzisiaj zachęcamy Was do wysłuchania piosenki pt. „Wirus nie może wiecznie trwać” w wykonaniu nauczycielek z naszego przedszkola. KLIKNIJ TUTAJ

  Mamy nadzieję, że już niedługo się spotkamy.Pozdrawiamy serdecznie!

 • Dzisiaj obchodzimy Dzień Ojca.

  Wszystkim Tatusiom w dniu Ich święta życzymy:

  szczęściem wypełnionych chwil,

  dużo radości, dni pełnych miłości,

  spokoju i zdrowia.

  gif

  Zapraszamy do obejrzenia krótkiej inscenizacji z okazji Dnia Ojca. Prosimy "kliknąć" w obrazek powyżej.

 • Lato, to najcieplejsza pora roku, kojarząca się głównie z wakacjami. Zwykle tego dnia uroczyście witaliśmy lato w naszym przedszkolu i na przedszkolnym placu zabaw. Nie brakowało wspólnych zabaw przy muzyce oraz zagadek i zadań przygotowanych przez Panią Lato. Niestety w tym roku nie możemy świętować razem.

  Dlatego przygotowaliśmy POWITANIE LATA w formie ON-LINE. Zapraszamy wszystkie dzieci do obejrzenia filmiku, który przygotowały nauczycielki.

  (prosimy"kliknąć" w słoneczko)

  gif

 • Nasze przedszkole realizuje wiele działań proekologicznych – dzieci uczą się szanować przyrodę, segregować śmieci, oszczędzać wodę czy zbierać surowce wtórne. W nauce segregacji odpadów z pewnością pomogą nowe i niezwykle atrakcyjne pojemniki na śmieci. Pojemniki mają postać kolorowych kredek i zostały umieszczone przy wejściu do przedszkola. Kolory pojemników odpowiadają aktualnym zasadom segregacji śmieci, kosze są trwałe, wytrzymałe i odporne na działanie czynników atmosferycznych. Mamy nadzieję, że już niebawem przedszkolaki będą miały okazję z nich korzystać.

  Zakup koszy do nauki segregacji odpadów został zrealizowany w ramach  projektu działań edukacji ekologicznej w gminie Grodzisk Wielkopolski  "Cztery żywioły – OGIEŃ, WODA, ZIEMIA, POWIETRZE". Na realizację projektu Gmina Grodzisk Wielkopolski otrzymała dofinansowanie z programu : Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014–2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

  kosze