zwiększ czcionkęzmień kontrast

Przedszkole Gminne im. Krasnala Hałabały w Grodzisku Wielkopolskim

Rekrutacja do przedszkola

 

UWAGA RODZICE
LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH
W POSTĘPOWANIU REKR
UTACYJNYM UZUPEŁNIAJĄCYM DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
NA ROK SZKOLNY 2021/2022


Informujemy, że dnia 18 maja zostały wywieszone na drzwiach wejściowych przedszkoli / oddziałów przedszkolnych listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do powyższych placówek. Informacja o przyjęciu kandydata jest dostępna również w programie Nabór do przedszkolapo zalogowaniu się w witrynie kandydata (pozycja Aktualności w bocznym menu).


UWAGA RODZICE

LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH

W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM UZUPEŁNIAJĄCYM DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Informujemy, że w dniu dzisiejszym zostały wywieszone na drzwiach wejściowych przedszkoli / oddziałów przedszkolnych listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym do powyższych placówek. Informacja o kwalifikacji kandydata jest dostępna również w programie Nabór do przedszkola, po zalogowaniu się w witrynie kandydata (pozycja Aktualności w bocznym menu).

Zakwalifikowanie dziecka do przedszkola / oddziału przedszkolnego nie jest tożsame z jego przyjęciem. Rodzice, których dziecko zostało zakwalifikowane do przedszkola / oddziału przedszkolnego zobowiązani są do potwierdzenia woli przyjęcia do placówki w terminie od 07.05.2021 r. od godziny 12:05 do 14.05.2021 r. do godz. 15:00.

Niepotwierdzenie woli w podanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu / oddziale przedszkolnym.

Potwierdzenie woli można przesłać elektronicznie lub złożyć osobiście w sekretariacie przedszkola / szkoły, w której prowadzony jest oddział przedszkolny.

Do wyboru są dwa elektroniczne sposoby potwierdzenia woli w przedszkolu / oddziale przedszkolnym, do którego dziecko zostało za­kwalifikowane:

- Złożenie potwierdzenia woli poprzez system Nabór VULCAN za pomocą podpisu elektronicznego (Profil zaufany/podpis kwalifikowany).

- Wykonanie skanu lub zdjęcia podpisanego oświadczenia, którego wzór jest opublikowany w zakładce Pliki do pobrania i przesłanie dokumentu poprzez system.

Do­kument ten należy wydrukować, uzupełnić i podpisać, a następnie zeskanować lub zrobić zdjęcie i wgrać do systemu Nabór VULCAN.

Dodatkowe informacje znajdują się w pozycji Pomoc w bocznym menu ( Podręcznik dla kandydata).

 

 

 

Rekrutacja uzupełniająca

Szanowni Państwo,

informujemy, że rekrutacja uzupełniająca do przedszkola na rok szkolny 2021/2022 odbywać się będzie w formie elektronicznej  za pomocą programu Nabór do przedszkola  w dniach od 19 kwietnia 2021 r. do 23 kwietnia 2021 r. w godzinach od 800 do 1500 pod adresem: http://grodziskwielkopolski.przedszkola.vnabor.pl

  Prosimy o uważne zapoznanie się z poniżej zamieszczonymi  informacjami dotyczącymi terminów, zasad i kryteriów obowiązujących w postępowaniu uzupełniającym oraz z zakładką Pomoc / Podręcznik dla kandydata i w załączonym linku do filmu instruktażowego, który również pozwoli na zapoznanie się z programem i ułatwi wypełnienie wniosku  https://www.youtube.com/watch?v=4VvWy0E4dYU

  • Dokonując zgłoszenia dziecka należy wskazać maksymalnie 3 placówki w preferowanej przez siebie kolejności (pozycja nr 1 oznacza najwyższy priorytet, a pozycja nr 3 najniższy).
  • Podając miejsce zamieszkania należy wpisać pełną nazwę miejscowości tj. Grodzisk Wielkopolski (nie stosować skrótów tj. Grodzisk Wlkp.).
  • Po wypełnieniu wniosku należy go wydrukować wraz z załącznikami, podpisać (wymagane podpisy obojga rodziców, opiekunów prawnych) i dostarczyć wraz załącznikami do przedszkola pierwszego wyboru do 23 kwietnia 2021 r. do godz. 15:00 (załączniki znajdować się będą w programie Nabór do przedszkoli / Pliki do pobrania).

 

 

 

UWAGA RODZICE
 LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH             
 W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Informujemy, że dnia 2 kwietnia zostały wywieszone na drzwiach wejściowych przedszkoli / oddziałów przedszkolnych listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do powyższych placówek. Informacja o przyjęciu kandydata jest dostępna również w programie Nabór do przedszkola, po zalogowaniu się w witrynie kandydata (pozycja Aktualności w bocznym menu).

 

Ponadto informujemy, że w dniach od 19.04.2021 r. do 23.04.2021 r. będzie możliwość złożenia wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca w przedszkolu w postepowaniu uzupełniającym.

 

 

UWAGA RODZICE

 LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH             

 W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

Informujemy, że w dniu dzisiejszym zostały wywieszone na drzwiach wejściowych przedszkoli / oddziałów przedszkolnych listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do powyższych placówek. Informacja o kwalifikacji kandydata jest dostępna również w programie Nabór do przedszkola, po zalogowaniu się w witrynie kandydata (pozycja Aktualności w bocznym menu).

Zakwalifikowanie dziecka do przedszkola / oddziału przedszkolnego nie jest tożsame z jego przyjęciem. Rodzice, których dziecko zostało zakwalifikowane do przedszkola / oddziału przedszkolnego zobowiązani są do potwierdzenia woli przyjęcia do placówki w terminie od 16.03.2021 r. od godziny 12:05  do 26.03.2021 r. do godz. 15:00. 

Niepotwierdzenie woli w podanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu / oddziale przedszkolnym.

Potwierdzenie woli można przesłać elektronicznie lub złożyć osobiście w sekretariacie przedszkola / szkoły, w której prowadzony jest oddział przedszkolny.

 

Elektroniczny sposób potwierdzenia woli w przedszkolu / oddziale przedszkolnym, do którego dziecko zostało za­kwalifikowane:

- Wykonanie skanu lub zdjęcia podpisanego oświadczenia, którego wzór jest opublikowany w zakładce Pliki do pobrania i przesłanie dokumentu poprzez system.

Do­kument ten należy wydrukować, uzupełnić i podpisać, a następnie zeskanować lub zrobić zdjęcie i wgrać do systemu Nabór VULCAN.

Dodatkowe informacje znajdują się w pozycji Pomoc w bocznym menu ( Podręcznik dla kandydata).

 

 

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Grodzisk Wielkopolski

• Rekrutacja dzieci do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, zostanie przeprowadzona w dniach od dnia 01.02.2021 r. od godz. 8:00 do dnia 12.02.2021 r. do godz. 15:00 przy wsparciu systemu elektronicznego pod adresem: http://grodziskwielkopolski.przedszkola.vnabor.pl

• Do publicznych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych przyjmowane będą dzieci 3, 4, 5 i 6-letnie.

• Złożone wnioski traktowane będą jednakowo (o przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń).

• Dokonując zgłoszenia dziecka należy wskazać maksymalnie 3 placówki w preferowanej przez siebie kolejności (pozycja nr 1 oznacza najwyższy priorytet, a pozycja nr 3 najniższy).

• Podając miejsce zamieszkania należy wpisać pełną nazwę miejscowości tj. Grodzisk Wielkopolski (nie stosować skrótów tj. Grodzisk Wlkp.).

• Po wypełnieniu wniosku należy go wydrukować wraz z załącznikami, podpisać (wymagane podpisy obojga rodziców, opiekunów prawnych) i dostarczyć wraz załącznikami do przedszkola pierwszego wyboru do 12 lutego 2021 r. do godz. 15:00 (załączniki znajdować się będą w programie Nabór do przedszkoli / Pliki do pobrania).

Szczegółowe informacje znajdują się w programie Nabór do przedszkoli, zakładka Pomoc / Podręcznik dla kandydata oraz w załączonym linku do filmu instruktażowego, który również pozwoli na zapoznanie się z programem i ułatwi wypełnienie wniosku

https://www.youtube.com/watch?rel=0&v=a_pYaYlQh24&feature=youtu.be

 

Elektroniczny nabór do przedszkola
Szanowni Państwo,

informujemy, że rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2021/2022 odbywać się będzie w formie elektronicznej za pomocą programu Nabór do przedszkola w dniach od 1 lutego 2021 r. do 12 lutego 2021 r. w godzinach od 800 do 1500 .

Prosimy o uważne zapoznanie się z poniżej zamieszczonymi informacjami dotyczącymi terminów, zasad i kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym. Szczegółowe informacje dotyczące obsługi programu dostępne będą w terminie późniejszym.

Uchwała Rady Miejskiej w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

Zarządzenie Burmistrza w sprawie rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.