zwiększ czcionkęzmień kontrast

Przedszkole Gminne im. Krasnala Hałabały w Grodzisku Wielkopolskim

Realizowane programy, projekty i akcje

ROK SZKOLNY 2021/2022

 

PROGRAMY

PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO "ODKRYWAM SIEBIE I ŚWIAT" Jadwigi Pytlarczyk

Program opracowano w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego z 14 lutego 2017 r. Koncepcja programu oparta jest na teorii inteligencji wielorakich H.Gardnera.

Program zawiera cele, informacje o sposobie przeprowadzenia obserwacji i badania gotowości szkolnej, treści programowe podzielone zostały na dwa poziomy oraz treści rozszerzone. W programie opisano metodykę pracy uwzględniającą teorię inteligencji wielorakich. Program łączy metodykę z nowatorstwem, zakłada indywidualne podejście do każdego dziecka, metody i formy pracy preferują badanie, odkrywanie, integrację sensoryczną, duży nacisk położono na procesy poznawcze. W materiałach pomocniczych znajdują się wzory dokumentów m.in. arkusz potrzeb i kompetencji, karta indywidualnego profilu inteligencji, rytm dnia, plan pracy. Zawiera język obcy. Może być realizowany z każdym pakietem edukacyjnym.

CHOCIAŻ MAŁO MAMY LAT, POZNAJEMY CYFROWY ŚWIAT

Wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci wynikających z wszechobecnej komputeryzacji, należy uwzględnić pracę z komputerem we współczesnej edukacji. Dzieci 5 i 6 letnie w tym roku szkolnym realizują program „Chociaż mało mamy lat poznajemy cyfrowy świat”, który na celu uświadomić młodym użytkownikom, że komputer nie tylko bawi, ale też uczy i pomaga w życiu codziennym. Realizując program dzieci uczą się i bawią za pomocą nowoczesnych technologii takich jak: tablica multimedialna, komputer stacjonarny i laptopy, aparat cyfrowy, magiczny dywan, smartwatch, tablet i projektor.

KODOWANIE W HAŁABALE

Innowacja „Kodowanie w Hałabale” jest odpowiedzią na aktualne potrzeby dzieci, wymogi edukacyjne zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz opublikowane przez

Ministerstwo Edukacji Narodowej kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021. Do stworzenia innowacji zainspirował nas udział w programie edukacyjnym „Uczymy dzieci programować”, zdobyte w nim doświadczenia, oraz udostępniane uczestnikom materiały dydaktyczne. Głównym celem wprowadzanej innowacji jest rozwijanie u wychowanków uniwersalnych kompetencji, takich jak: logiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, czy umiejętność pracy zespołowej w sposób najbardziej przyjazny dzieciom: w zabawie, w ruchu, poprzez doświadczanie i eksperymentowanie. Innowacja realizowana będzie w grupie dzieci 6-letnich, natomiast elementy kodowania będą już wprowadzane w grupach młodszych.

 

AKADEMIA AQUAFRESH

Dzieci 3-letnie z naszego przedszkola uczestniczą w zajęciach Ogólnopolskiego Programu Edukacji Zdrowotnej „Akademia Aquafresh”, którego nadrzędnym celem jest zwrócenie uwagi najmłodszych na konieczność dbania o higienę jamy ustnej. Przedszkolaki poznają mieszkańców Pastusiowej Krainy – Milky, Lilly i Billego oraz Szczotkusia, którzy pomagają Zębusiowi w walce z Robaczkiem Próchniaczkiem. Na każdych zajęciach uczestniczą w nowej przygodzie Pastusiowych Bohaterów, rozmawiają na jej temat, biorą udział w różnych zabawach ruchowych i wykonują różnego rodzaju prace plastyczne. 

Zachęcamy również Rodziców do odwiedzenia strony internetowej programu, można tam znaleźć piosenki, zabawy, ciekawe filmy dla dzieci przybliżające im profilaktykę dbania o higienę jamy ustnej: www.Akademia- Aquafresh.pl

 

KLUB MAŁEGO EUROPEJCZYKA

Już od kilku lat tematyka Unii Europejskiej jest obecna wśród treści programowych wychowania przedszkolnego. Również w naszym przedszkolu korzystamy z programu, który je uwzględnia. Dotyczą one jednak w znacznym stopniu tylko Polski i faktu wstąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej. Program, który jest realizowany z dziećmi 5- 6 letnimi przybliża dzieciom kulturę, język i zwyczaje innych państw Unii Europejskiej. Uczy tolerancji, potrzeby współdziałania i utożsamiania się z innymi Europejczykami.

Najbardziej przystępną formą poznawania przez dzieci przedszkolne dalszej rzeczywistości jest wprowadzenie ich w świat bajek i baśni z wybranych krajów Unii Europejskiej. Dziecko 5-6 letnie już samo bez pomocy dorosłych sięga po książkę i chce poznać jej treść. Możemy to wykorzystać jako punkt wyjścia do rozwijania potrzeb poznawczych. Dziecko w tym wieku zaczyna zauważać, że oprócz własnego bliskiego otoczenia- domu, ulicy czy przedszkola- istnieje inny, daleki, nieznany świat. O nim można dowiedzieć się z książek i razem z bohaterami utworów literackich odkrywać tajemnice przyrody, inną kulturę i zwyczaje. Dzieci poprzez utożsamianie się z bohaterami utworów przeżywają ich przygody przenosząc je do własnej rzeczywistości. Same zaczynają poszukiwać wiedzy na temat krajów, z których pochodzą ich ulubione postacie, sięgają po albumy, poszukują tych państw na mapie, chętnie poznają ich język, kulturę i zwyczaje. Ulubione bajki i ich bohaterowie inspirują dzieci do różnorodnej ekspresji twórczej. Pozwalają im poznawać, przeżywać, odkrywać i działać.

Bohaterem z polskiej literatury, który zapoznaje dzieci z innymi krajami Unii Europejskiej jest Krasnal Hałabała, którego dzieci dobrze znają, bo jest naszym patronem. Krasnal Hałabała odwiedzając bohaterów z innych bajek oprowadza dzieci po krajach Europy. Mamy nadzieję, że nasze dzieci po realizacji programu będą wiedziały co znaczy być Polakiem i Europejczykiem.

 

MAŁY ODKRYWCA

Proponowany przez nas program nauki czytania przez zabawę, wykorzystuje naturalne możliwości i predyspozycje mózgu małego dziecka. Kluczem do sprawnego czytania i pełnego zrozumienia treści jest nie tylko znajomość wyrazów jako symboli graficznych. Celem programu jest nauczenie dzieci czytania prostych książek, oraz zafascynowanie ich czytelnictwem. Dlatego program dla dzieci czteroletnich jest logicznie skonstruowana gra przygodowa w której dzieci uczestniczą przez cały czas. Dzieci staja się podróżnikami , którzy znaleźli się na bezludnej wyspie. Na niej znajdują klucz, który przenosi ich w czasie i przestrzeni. Dzieci odbywają podróż, podczas której, poznają różne kontynenty, kulturę żyjących tam ludzi i obyczaje. W tym programie jest dużo ruchu, zabaw literkami i wyrazami. Dzieci mają wprawki do pisania, rozwijają spostrzegawczość, twórczość i kreatywność.

                                                      CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS

SMOK

Przedszkolny Program Edukacji Antynikotynowej pt. „Czyste powietrze wokół nas” adresowany jest do dzieci pięcio i sześcioletnich (dostosowany do możliwości rozwojowych i intelektualnych dzieci) oraz ich rodziców. Celem programu jest wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy oraz zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń. Program jest pierwszym etapem edukacji prozdrowotnej dzieci w zakresie nabywania wiedzy na temat szkodliwości palenia. Zajęcia edukacyjne dla dzieci prowadzą wychowawcy grup przedszkolnych wykorzystując materiały edukacyjne przygotowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Logo programu to zielony „Dinuś”, który przeprowadza dzieci przez kolejne etapy programu.

 

SKĄD SIĘ BIORĄ PRODUKTY EKOLOGICZNE

Nasze przedszkole dołączyło do ogólnopolskiego  programu edukacyjnego „ Skąd się biorą produkty ekologiczne”. Głównym celem programu jest zdobycie wiadomości na temat czym jest rolnictwo i produkty ekologiczne,  propagowanie zdrowego odżywiania się przedszkolaków, zapoznanie ze zdrową dietą, wyjaśnienie pojęć: zdrowa żywność, żywność ekologiczna, rozpoznawanie zdrowej i ekologicznej żywności.  W toku zajęć dzieci zdobyły wiele cennych informacji dotyczących zdrowej i ekologicznej żywności, ważnej dla ich zdrowia i samopoczucia. Usystematyzowały wiadomości na temat czym jest rolnictwo i produkty ekologiczne, jak ważny  jest zdrowy styl życia oraz świadomość wiedzy na temat nawyków higieniczno- zdrowotnych, a przede wszystkim właściwe nawyki żywieniowe.

 

PROJEKTY

INNOWACJA - MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY "EMOCJA"

W roku szkolnym 2020/21 grupa Zajaczki przystąpiła do realizacji projektu "Emocja".

Główne cele projektu to:.

• Kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym wobec inności.

• Rozbudzanie w dzieciach wiary w siebie oraz własne możliwości.

• Wychowanie do wartości takich jak tolerancja, akceptacja, wyrozumiałość, szacunek i wrażliwość.

Projekt obejmuje pięć modułów w ciągu roku szkolnego, obejmujących rozmowę o uniwersalnych wartościach: „KREATYWNOŚĆ”, „WYOBRAŹNIA”, „MOC SŁÓW”, „RÓWNOŚĆ”, „OSWAJANIE STRACHU”.


INNOWACJA PEDAGODICZNA "CZYTAM Z EMOCJĄ"

W roku szkolnym 2021/2022 dzieci z grupy Kreciki biorą udział w m.in. w Innowacji Pedagogicznej Czytam z Emocją autorstwa Sylwii Adamkiewicz. Innowacja jest rozszerzeniem realizowanego Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego Emocja wspierającego rozwój emocjonalny i społeczny dzieci i młodzieży. Poprzez realizację innowacji podniesie się poziom kompetencji językowych i czytelniczych dzieci. Innowacja rozbudzi w dzieciach chęć sięgania po literaturę codziennie. Innowacja będzie wspierała rozwijanie dziecięcej wyobraźni oraz kreatywności, będzie służyć oswajaniu strachów i lęków, a co za tym idzie wzmocni odwagę dzieci, pewność siebie i wiarę w swoje możliwości. Uwrażliwi dzieci na potrzebę niesienia pomocy innym oraz bycia tolerancyjnym i życzliwym wobec ludzi. Wreszcie podniesie poziom kultury osobistej. Innowacja wpłynie na podniesienie jakości pracy przedszkola oraz poszerzenie działań dydaktycznych i wychowawczych.

 

INNOWACJA PEDAGOGICZNA - PROGRAM AUTORSKI "ŻABKI W ŚWIECIE FIGUR GEOMETRYCZYNCH"

Głównym celem projektu jest pogłębienie dziecięcej wiedzy na temat figur geometrycznych, utrwalenie ich nazw i kształtu, a także rozbudzenie zainteresowania światem matematyki poprzez różne działania matematyczne w formie zabawy.


INNOWACJA PEDAGOGICZNA-PROGRAM AUTORSKKI "MATEMATYKA DLA SMYKA"

Program innowacyjny jest skierowany dla dzieci sześcioletnich. Opracowany został, aby wspomagać i wspierać dziecięce rozumowanie bez podawania gotowych definicji. Ma za zadanie przybliżać trudne zagadnienia matematyczne w zabawie, wspierać umiejętności logicznego myślenia dzieci. Wiedzę z matematyki będziemy wprowadzać zgodnie z treściami opartymi na programie Edyty Gruszczyk - Kolczyńskiej. Celem głównym niniejszej innowacji jest nabywania umiejętności związanych z naukami ścisłymi, a także rozwijanie motywacji do nauki jako źródła wiedzy.

.

OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY "KICI KOCIA"

Życie przedszkolaka to prawdziwa przygoda. Każdy dzień przynosi nowe radości, odkrycia, ale też wyzwania. Bywa trudno, bo wszystko jest zupełnie nowe! O wiele łatwiej jest poznawać świat, gdy obok jest ktoś bliski. A gdyby tak podejmować wyzwania u boku ulubionej bohaterki? Celem akcji jest pokazanie, że o wiele łatwiej i przyjemniej dziecko może odkrywać świat z ulubioną bohaterką – Kicią Kocią u boku. Kicia Kocia poprzez zabawę nie tylko pomaga dzieciom utrwalać podstawową wiedzę dotyczącą liczb, liter, kształtów czy kolorów, ale podejmuje też ważne kwestie, takie jak zasady bezpieczeństwa, dobrego wychowania, wyrażania emocji i wiele wiele więcej!

KREATYWNY PRZEDSZKOLAK

Głównym celem niniejszego projektu to kreatywne i twórcze działania nauczycieli z przedszkolakami oraz uruchamianie twórczości dzieci, by potrafiły zrobić „coś z niczego”. Istotne jest aby nauczyciel prowadzący zajęcia w ramach projektu, pokazywał dzieciom, iż można tworzyć piękne dzieła niekoniecznie kupując gotowe produkty. Doskonalenie umiejętności: planowania pracy, logicznego myślenia, doskonalenia motoryki małej, obowiązkowości (gdyż część materiałów dzieci zapewne będą przynosiły z domu), koncentracji  i skupienia, współpracy, porządkowania swojego miejsca pracy… traktuję jako efekt uboczny kreatywnych i twórczych działań w ramach projektu.

.

OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY " Z DARAMI NATURY ŚWIAT NIE JEST PONURY"

W bieżącym roku szkolnym grupy: Sowy, Jaskółki i Sikorki biorą udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym "Z darami natury świat nie jest ponury". Głównym celem ekologiczno-plastycznego projektu jest kształtowanie postaw proekologicznych, pobudzanie kreatywności dzieci oraz zapoznanie z ideą zero waste. 

.

.

MAMO, TATO, CO TY NA TO?

Projekt edukacyjny skierowany do dzieci 6-letnich i ich rodziców realizowany we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Grodzisku Wielkopolskim. Celem projektu jest promocja zdrowia,  upowszechnianie problematyki związanej z opieką i profilaktyką zdrowotną dzieci oraz wspieranie aktywnego i zaangażowanego rodzicielstwa. Jak starać się zapobiegać zakłóceniom obserwowanym w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, od zaburzeń uwagi i relacji z otoczeniem, przez niezgrabność, zaburzenia integracji sensorycznej, problemy z manipulacją i kaligrafią, po zaburzenia aparatu słuchu i poważne wady postawy.

 

OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY " PRZEDSZKOLE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU"

 

W bieżącym roku szkolnym nasze przedszkole bierze udział w przedsięwzięciu edukacyjnym „Przedszkole zrównoważonego rozwoju”. Celem przedsięwzięcia jest przede wszystkim  wzbogacenie wiedzy o tematykę przyrodniczą, jak również uwrażliwienie dzieci, pracowników przedszkola, rodziców na współczesne problemy świata i środowiska lokalnego. Nasze Przedszkole będzie realizować program m. in. poprzez ustalenie zasad zachowania wobec przyrody, a także poznanie ekosystemów w różnych porach roku. Po zakończeniu projektu  będziemy ubiegać się o certyfikat Master Eco, który będzie wydany na trzy lata z możliwością jego przedłużenia. Dalsze informacje będą sukcesywnie pojawiały się na stronie internetowej naszego przedszkola.

OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY "TERAPIA RĘKI DLA KAŻDEGO"

Zadziwiające jest to, jak wiele elementów składa się na prawidłowy rozwój motoryki małej, manipulacji i umiejętności pisania, takich elementów, które na pierwszy rzut oka nie wydają się istotne w ruchach ręki. Projekt spełnia wiele funkcji: przede wszystkim terapeutyczną, usprawniającą i wzmacniającą organizm dziecka, propaguje aktywności zespołowe, dąży do współpracy, pełni funkcję profilaktyczną dla dzieci, aby zapobiegać występowania nawykowych nieprawidłowości w rozwoju motoryki małej. Dzieci poprzez zaproponowane ćwiczenia czerpią radość, zyskują pewność siebie, rozwijają kreatywność i usprawniają swój organizm.

.

.

.

AKCJE

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

Kolejny już rok w naszym przedszkolu przeprowadzana jest akcja "Cała Polska Czyta Dzieciom" propagująca częste czytanie dzieciom książek. Przedszkolacy codziennie słuchają bajek, wierszy, opowiadań czytanych nie tylko przez nauczycielki, ale również przez zaproszonych w tym celu gości. W lekturę książek chętnie angażują się rodzice, a także dziadkowie naszych przedszkolaków, co sprawia dzieciom wiele radości. W ramach akcji została podjęta również współpracą z pobliską biblioteką i wprowadzone regularne wyprawy przedszkolaków do biblioteki (np. raz w miesiącu), gdzie dzieciom czytają panie bibliotekarki.

"DZIECI UCZĄ RODZICÓW"

Nasze przedszkole bierze udział w Ogólnopolskiej Akcji Edukacyjnej „Dzieci uczą rodziców”, organizowanej przez Centrum Rozwoju Lokalnego, która jest objęta honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Celem akcji jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa wśród najmłodszych, popularyzacja postaw proekologicznych czy promocja aktywnego i zdrowego trybu życia, a także zachęcenie dzieci do rozmowy z rodzicami na tematy, które były przedmiotem zajęć.

 

 

 

 

 

 

CAŁA POLSKA PROGRAMUJE

Na przełomie września i października dzieci 5 i 6-letnie z naszego przedszkola brały udział w ogólnopolskiej akcji: „Cała Polska Programuje”.
Podczas trwania wydarzenia wspólnie z dziećmi realizowaliśmy przygotowane specjalnie na tę okoliczność zadania, rozwijając przy tym umiejętności kodowania, logicznego myślenia oraz pracy zespołowej.
Podjęte przez nas działania zgłoszone zostały również na CodeWeek, czyli Europejski Tydzień Kodowania, w ramach którego europejskie państwa konkurowały ze sobą w liczbie zorganizowanych wydarzeń związanych z programowaniem.
Nam udało się zrealizować wszystkie zadania, co przyczyniło się do zdobycia certyfikatów. Zachęcamy do przypomnienia sobie realizowanych przez nas zadań, z których relacja znajduje się w galerii zdjęć. A oto zdobyte przez nas certyfikaty:
gif  gif

SZKOŁA DO HYMNU

Nasze przedszkole przyłączyło się do edycji akcji MEN „Szkoła do hymnu”, propagującej tradycje związane z obchodami Narodowego Święta Niepodległości. Zapraszamy do wysłuchania „Mazurka Dąbrowskiego” w wykonaniu naszych przedszkolaków.

#SzkołaDoHymnu

(prosimy "kliknąć" obrazek)

gif

gifAKCJA "GRA"

Nasze przedszkole wzięło udział w Akcji „GRA”. Celem akcji było zebranie nowych i użytych gier planszowych dla Stowarzyszenia „DOM POMOCNA DŁOŃ” w Błońsku . Dzięki zaangażowaniu rodziców i dzieci zebraliśmy 48 gier planszowych i 11 opakowań puzzli.

 


 

 

AKCJA "ZBIÓRKA KARMY DLA PSÓW I KOTÓW Z PRZYTULISKA W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM"

W dniach od 11 lutego do 26 lutego 2021 r. w Naszym Przedszkolu miała miejsce akcja zbierania karmy dla psów i kotów z Przytuliska w Grodzisku Wielkopolskim. Rodzice wraz z dziećmi pokazali, że los bezdomnych zwierząt nie jest im obcy. Wykazali się wielką wrażliwością i chęcią pomocy. Łącznie podczas akcji udało nam się zebrać:

  • 26,5 kg suchej karmy dla kotów,
  • 21,8 kg suchej karmy dla psów,
  • 32 puszki karmy dla psów.

Wszystkie dary zostały spakowane i zawiezione do Przytuliska.

 

AKCJA CHARYTATYWNA "ZBIÓKA SKARPET MĘSKICH DLA JADŁODAJNI CARITAS ŚW.ELŻBIETY W POZNANIU"

Celem akcji „Zbieramy skarpety męskie” było zebranie skarpet, które trafią do potrzebujących, bezdomnych i ubogich osób dla Jadłodajni Caritas Św. Elżbiety w Poznaniu. Akcja była  jednocześnie zachętą do regularnej pomocy ubogim. Zbiórka skarpet rozpoczęła się 22 listopada 2021r., i trwała do 3 grudnia b r. Mimo trudnych warunków związanych z pandemią, rodzice nie pozostali obojętni wobec osób potrzebujących wsparcia.

W Przedszkolu Gminnym im. Krasnala Hałabały w Grodzisku Wielkopolskim udało się zebrać łącznie 215 par nowych skarpet.