zwiększ czcionkęzmień kontrast

Przedszkole Gminne im. Krasnala Hałabały w Grodzisku Wielkopolskim

Kilka słów o przedszkolu

Przedszkole w Grodzisku Wlkp. założone zostało w 1945 r. i nosiło nazwę "Ochronka". Uczęszczało wówczas do niego 30 dzieci, mieściło się w parku miejskim (w budynku-pałacu). W 1973 r. 150 maluchów przeprowadziło się do nowego budynku przedszkola przy ul. Chopina, który służy jako przedszkole do dziś.

Obecnie przedszkole stanowi duży, nowoczesny budynek, dostosowany do potrzeb dzieci. Posiada on duże przestronne sale, których urządzenie sprzyja zabawie, ruchowi, stymulując rozwój fizyczny i psychiczny dziecka. Odpowiednio dobrane pod względem estetycznym i funkcjonalnym zabawki oraz książki znajdują się w zasięgu ręki dziecka, zachęcają do różnych gier i zabaw. W salach wspólnie z dziećmi nauczycielki organizują kąciki zainteresowań np. kącik lekarski, fryzjerski, dom, sklep, teatr, sprzyjające podejmowaniu zabaw tematycznych. Ważnym elementem dekoracyjnym każdej sali są wytwory dzieci oraz okazy przyrodnicze przyniesione ze spacerów i wycieczek. Do dobrej pracy przedszkola przyczyniają się również pracownicy obsługowi, którzy rzetelnie wywiązują się z powierzonych obowiązków. O porządek w salach i całym budynku dbają woźne oddziałowe, a o plac przedszkolny troszczy się pan woźny. W oddziałach najmłodszych pracują pomoce wychowawcze, które pomagają nauczycielkom opiekować się najmłodszymi dziećmi.

W roku szkolnym 2023/24 do przedszkola uczęszcza 531 dzieci w 21 oddziałach zlokalizowanych:

  • ul. Chopina 24 - 12 oddziałów: "Misie", "Zajączki", "Wiewiórki",  "Jeże", "Sarenki", "Liski", "Skowronki", "Kreciki", "Mrówki", "Wróbelki", "Jaskółki", "Sowy";
  • Szkoła Podstawowa Nr 1 - 3 oddziały: "Motylki", "Biedronki", "Żuczki";
  • os. Wojska Polskiego 16/36 - 2 oddziały: "Pszczółki", "Żabki";
  • ul.27 Stycznia - 2 oddziały: "Sikorki" i "Sójki";
  • Słocin- 2 oddziały: "Słowiki" i "Szpaki".

Organizację pracy w ciągu dnia określają ramowe rozkłady dnia dla poszczególnych grup, ustalone z uwzględnieniem wymagań zdrowia i higieny.

Pragniemy, aby nasi wychowankowie byli dumni z przedszkola, do którego uczęszczają , bowiem jest dla nich drugim domem, w którym w ciepłej atmosferze, poczuciu bliskości w relacjach nauczyciel ? dziecko zapewnia mu się poczucie bezpieczeństwa, zdrowie emocjonalne i fizyczne.

Mottem dla naszego działania są słowa Janusza Korczaka -?Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie- naucz... Jeśli nie wie ? wytłumacz... Jeśli nie może ? pomóż?.

Kilka słów o naszym Patronie...

Postać Krasnala Hałabały towarzyszy dzieciom od samego początku istnienia przedszkola. Nazwy poszczególnych grup, do których uczęszczają dzieci to leśni przyjaciele krasnala, dla którego las jest domem, w którym znajduje on wsparcie, może liczyć na życzliwość ze strony przyjaciół.

Krasnal Hałabała to główny bohater jednego z wielu opowiadań dla dzieci L. Krzemienieckiej, który poprzez swoją postawę rozwija dziecięcą wrażliwość, dostarcza właściwych wzorców osobowych, moralnych, pomaga kształtować zdolność porozumiewania się dziecka zarówno z rówieśnikami, jak i z dorosłymi. Jest to też symboliczna nazwa, która wpisana została w historię, kulturę i tradycję naszego przedszkola. Wybierając imię Krasnal Hałabała dla naszego przedszkola pragniemy poznawać, kultywować i umacniać historię, tradycję i kulturę naszej Małej Ojczyzny.

Imię Krasnal Hałabała dla Przedszkola Gminnego w Grodzisku Wlkp zostało wybrane przez społeczność przedszkolną w demokratycznych i bezpośrednich wyborach.