zwiększ czcionkęzmień kontrast

Przedszkole Gminne im. Krasnala Hałabały w Grodzisku Wielkopolskim

Aktualności

 • 29 września obchodziliśmy w przedszkolu OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA.

  Święto to ma w naszym kraju już 13-letnią tradycję, zostało ogłoszone w 2001 roku z inicjatywy Polskiej Izby Książki. Z tej okazji nasze przedszkole odwiedziło wielu wspaniałych gości, którzy przeczytali dzieciom utwory znanego polskiego pisarza literatury dla dzieci, Jana Brzechwy.

  GALERIA ZDJĘĆ

 • ZBIÓRKA KASZTANÓW I ŻOŁĘDZI                              

  W naszym przedszkolu przeprowadzimy akcję zbiórki kasztanów i żołędzi w dniach od 1.10.2016 do 28.10.2016r. Skarby jesieni zostaną zawiezione do Nadleśnictwa Porażyn w październiku. Zebrane owoce jesieni można przekazać nauczycielkom w poszczególnych grupach. Za wsparcie naszych działach serdecznie dziękujemy!

   

 • Dnia 26 września 2016 r. Nasze Przedszkole przyłączy się do akcji „Sprzątanie Świata”

   Nasza mała planeta na pomoc już czeka! Cała jest od rana kłopotami zasypana. Wszędzie na niej śmieci pełno ... Pomożecie jej? Na pewno! Sprzątaj koleżanko, sprzątaj dziś kolego. Naszą piękną ziemię otoczyć trzeba zielenią!

   

 • DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE DZIECI OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW NA ROK SZKOLNY 2016/2017

  Ubezpieczyciel: Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

  Okres ochrony: od 01.10.2016r. do 30.09.2016r.

  Suma ubezpieczenia 16 000 zł

  Składka roczna od dziecka 33 zł

  Termin płatności: 28.09.2016r.

  UBEZPIECZENIE

 • W dniach 15 i 16 września w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu w naszym przedszkolu odbywać się będą gry, zabawy i konkurencje sportowe na świeżym powietrzu, dlatego  prosimy w tych dniach o luźny, sportowy strój i sportowe obuwie dla dzieci.

   

   

 • 27 września obchodzić będziemy w naszym przedszkolu ŚWIATOWY DZIEŃ PIECZONEGO ZIEMNIAKA. Z tej okazji 23 września odbędą się warsztaty plastyczne dla dzieci oraz zabawy z ziemniakami.

  Serdecznie zapraszamy rodziców wraz z dziećmi do wzięcia udziału w konkursie “Ziemniaki cudaki”. Konkurs polega na wykonaniu z ziemniaków najróżniejszych cudaków. Wykonane prace należy dostarczyć dnia 27. 09. 2016r. do wychowawcy grupy. Do pracy należy dołączyć karteczkę z imieniem, nazwiskiem oraz nazwą grupy do której uczęszcza dziecko. 

  REGULAMIN

 • UWAGA RODZICE !

  Serdecznie zapraszamy na zebrania, które odbędą się :

   

  Dnia 20 września 2016r. w przedszkolu ul.Chopina 24

  - godz.16.30 Rodzice dzieci z grup: Misie, Zajączki, Wiewiórki, Jeże, Sarenki, Liski

  - godz.17.30 Rodzice dzieci z grup:Wróbelki, Mrówki, Kreciki, Skowronki, Jaskółki, Sowy

  Dnia 20 września 2016r. w przedszkolu ul.27 Stycznia

  - godz. 16.30 Rodzice dzieci z grup: Sójki, Sikorki

  Dnia 20 września 2016r. w przedszkolu os. Wojska Polskiego

  - godz. 17.00 Rodzice dzieci z grup: Żabki, Pszczółki

  Dnia 20 września 2016r. w przedszkolu w Słocinie

  - godz. 17.30 Rodzice dzieci z grup: Szpaki, Słowiki

  Dnia 20 września 2016r. w Szkole Podstawowej w Słocinie

  - godz. 17.45 Rodzice dzieci z grup: Żuczki

 • Uwaga Rodzice / Opiekunowie prawni

  W związku ze zmianami w dokonywaniu opłat za przedszkole informujemy,że od 6 września 2016r podpisywane będą nowe umowy: Umowa o świadczeniu usługi żywieniowej dla dziecka w przedszkolu i Umowa o świadczeniu usług przedszkolnych. Umowy należy odebrać u nauczycielek w grupach. Wypełnione druki umów należy składać w sekretariacie przedszkola lub u nauczycielek do 12 września 2016 r.

  Ważna informacja :

  1.Opłaty, o których mowa w  ust. 1 Umowy o świadczeniu usługi żywieniowej dla dziecka w przedszkolu są płatne miesięcznie z dołu, najpóźniej do dnia 15 następnego  miesiąca za dany miesiąc przelewem na rachunek bankowy prowadzony w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Wielkopolskim o numerze: 94 9063 0008 0000 0025 8371 0001. Wysokość należnych do zapłaty  kwot Rodzic, Opiekun Prawny otrzyma w formie pisemnej informacji w przedszkolu na początku każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca października 2016r.

  2. Opłaty, o których mowa w§ 7. Umowy o świadczeniu usług przedszkolnych są płatne z góry do 15-go dnia każdego miesiąca. na rachunek przedszkola nr 34 9063 0008 0000 0022 3571 0001. Wysokość należnych do zapłaty  kwot Rodzic, Opiekun Prawny otrzymuje w formie pisemnej informacji w przedszkolu na początku każdego miesiąca kalendarzowego,

  Wzór umowy o świadczeniu usługi żywieniowej

  Wzór umowy o świadczeniu usług przedszkolnych.

 • Uwaga Rodzice / Opiekunowie prawni

  Zgłaszanie nieobecności dziecka

  W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu Stołówki Gminne w Grodzisku Wielkopolskim mogą odstąpić od obciążenia Rodzica/Opiekuna prawnego opłatą za niewykorzystane żywienie. Warunkiem powyższego jest skuteczne powiadomienie Stołówek Gminnych w Grodzisku Wielkopolskim o nieobecności dziecka. Zgłoszenie nieobecności Rodzice/Opiekunowie prawni mogą dokonać wybierając jedną z poniższych metod:

  a/ informując telefonicznie pod numer telefonu: 0 61 227 12 99,

  b/ wypełniając - kartę zgłoszenia nieobecności oraz przekazując ją do siedziby Stołówek Gminnych osobiście lub przesyłając na stronę www.sekretariat@stolowkigminne.pl.

  Zgłoszenia nieobecności, które wpłyną do godz. 11.00 oraz ich pozytywna weryfikacja przez pracowników Stołówek spowodują odliczenie za niewykorzystane żywienie już od dnia następnego.

  Do pobrania wzór zgłoszenia nieobecności dziecka

 • Informujemy, że od od dnia 1 września 2016 r. ulega zmianie wysokość stawki żywieniowej z 5 zł na 6 zł.

  Zmiana stawki wynika z Zarządzenia Stołówek Gminnym w Grodzisku Wielkopolskim nr 3/2016 z dnia 22.08.2016 r. i podyktowana jest faktem wzrostu cen artykułów spożywczych oraz podniesieniem jakości i wartości odżywczych posiłku celem spełnienia norm dotyczących żywienia dzieci i młodzieży szkolnej. 

  Przypominamy też, że opłatę za żywienie uiszczamy na nowe konto bankowe BS 94 9063 0008 0000 0025 8371 0001

  Stołówki Gminne w Grodzisku Wlkp., ul. Powstańców Chocieszyńskich 23 D, 62-065 Grodzisk Wlkp.

 • Informujemy, że na drzwiach Przedszkola Chatka Puchatka  jest dostępna lista dzieci  przyjętych do przedszkola z podziałem na grupy.

  Każde dziecko w wieku od 3 do 6 lat, które od 1 września 2016 r. rozpocznie  edukację w Przedszkolu Publicznym Chatka Puchatka musi mieć indywidualny ręcznik o wymiarach: długość 46cm,  szerokość 30 cm (podpisany) oraz kapcie.

  Wyprawka 3-latka

  • Pościel o wymiarach: długość 2 m, szerokość 0,90m;

  • Poduszka oraz poszewka na poduszkę o wymiarach 60/40cm;

  • Koc

  • Piżama

  • Kapcie

  • Woreczek (dodatkowe majtki, rajstopy, skarpetki, bluzeczka z krótkim rękawem)

  • Ręcznik o wymiarach: długość 46cm szerokość 30 cm

  Wszystkie rzeczy powinny być podpisane.

  Spotkania informacyjne dla Rodziców odbędą  się dnia 29 sierpnia  2016 r.

  –    godz. 1600 Rodzice dzieci  3 letnich

  –     godz. 1700. Rodzice dzieci  4letnich

  –    godz. 1800. Rodzice dzieci  5-6letnich

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach Programu AKTYWNY SAMORZĄD, istnieje możliwość otrzymania pomocy (MODUŁ I, OBSZAR D) w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego).

  Maksymalna pomoc wynosi do 200 zł miesięcznie, nie więcej niż 2.400 zł w ciągu roku – tytułem kosztów opieki nad każdą osobą zależną.

  Adresatami programu są osoby które posiadają:

  • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

  • są aktywne zawodowo,

  • pełnią rolę opiekuna prawnego dziecka.

  Udział własny osoby niepełnosprawnej – 15%.

  UWAGA:

  Refundacja kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy dofinansowania może dotyczyć:

  - w przypadku Modułu I - kosztów poniesionych do 180 dni przed dniem złożeniem wniosku.

  Wnioski  przyjmowane są w trybie ciągłym do 30 sierpnia 2016 r.

  Szczegółowe informacje oraz druki wniosków wraz z załącznikami dostępne są na stronie internetowej www.pcprgw.pl

  Informacji można również zasięgnąć osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolski, ul. Żwirki i Wigury 1 (pokój nr 1), nr tel. 61 44 52 508, mail:pcpr@pgw.pl

  Osoba zajmująca się sprawą – Piotr Bartkowiak – (61) 44 52 508

 • Uwaga Rodzice, zmiana w dokonywaniu opłat za przedszkole

  W związku z utworzeniem nowej jednostki organizacyjnej Gminy Grodzisk Wielkopolski – Stołówek Gminnych w Grodzisku Wielkopolskim z dniem 1 sierpnia 2016r. następuje zmiana w dokonywaniu opłat za przedszkole.

  Opłatę godzinową uiszczamy na dotychczasowe konto bankowe: 34 9063 0008 0000 0022 3571 0001

  natomiast opłatę za żywienie na nowe konto bankowe: BS 94 9063 0008 0000 0025 8371 0001

  Stołówki Gminne w Grodzisku Wlkp., ul. Powstanców Chocieszyńskich 23D , 62-65 Grodzisk Wielkopolski.

   

 • Każde dziecko w wieku od 3 do 6 lat musi mieć indywidualny ręcznik o wymiarach: długość 46cm,  szerokość 30 cm (podpisany) oraz kapcie.

  Wyprawka 3-latka

  • Pościel o wymiarach: długość 2 m, szerokość 0,90m;

  • Poduszka oraz poszewka na poduszkę o wymiarach 60/40cm;

  • Koc

  • Piżama

  • Kapcie

  • Woreczek (dodatkowe majtki, rajstopy, skarpetki, bluzeczka z krótkim rękawem)

  • Ręcznik o wymiarach: długość 46cm szerokość 30 cm

  Wszystkie rzeczy powinny być podpisane.

« poprzednia 1 223 24 25 26 27 28 29 30 31 32 następna »