zwiększ czcionkęzmień kontrast

Przedszkole Gminne im. Krasnala Hałabały w Grodzisku Wielkopolskim

Aktualności

 • gifZ KULTURĄ MI DO TWARZY

  W roku szkolnym 2020/2021 grupy "Mrówki", "Wróbelki", "Kreciki", "Skowronki", "Liski", oraz "Pszczółki" z naszego przedszkola brały czynny udział w innowacji pedagogicznej opartej na Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym "Z kulturą mi do twarzy". Nauczycielki wprowadziły dzieci w świat kultury i dobrego wychowania. Poprzez realizację zadań , dzieci wzmacniały poczucie tożsamości narodowej i regionalnej. Przybliżyły znaczenie słów być tolerancyjnym oraz wrażliwym na potrzeby osób starszych i niepełnosprawnych. Za wykonane zadania nasze przedszkole otrzymało certyfikat.
 • Rekrutacja uzupełniająca

  Szanowni Państwo,

  informujemy, że rekrutacja uzupełniająca do przedszkola na rok szkolny 2021/2022 odbywać się będzie w formie elektronicznej  za pomocą programu Nabór do przedszkola  w dniach od 19 kwietnia 2021 r. do 23 kwietnia 2021 r. w godzinach od 800 do 1500 pod adresem: http://grodziskwielkopolski.przedszkola.vnabor.pl

  Prosimy o uważne zapoznanie się z poniżej zamieszczonymi  informacjami dotyczącymi terminów, zasad i kryteriów obowiązujących w postępowaniu uzupełniającym oraz z zakładką Pomoc / Podręcznik dla kandydata i w załączonym linku do filmu instruktażowego, który również pozwoli na zapoznanie się z programem i ułatwi wypełnienie wniosku  https://www.youtube.com/watch?v=4VvWy0E4dYU

  • Dokonując zgłoszenia dziecka należy wskazać maksymalnie 3 placówki w preferowanej przez siebie kolejności (pozycja nr 1 oznacza najwyższy priorytet, a pozycja nr 3 najniższy).
  • Podając miejsce zamieszkania należy wpisać pełną nazwę miejscowości tj. Grodzisk Wielkopolski (nie stosować skrótów tj. Grodzisk Wlkp.).
  • Po wypełnieniu wniosku należy go wydrukować wraz z załącznikami, podpisać (wymagane podpisy obojga rodziców, opiekunów prawnych) i dostarczyć wraz załącznikami do przedszkola pierwszego wyboru do 23 kwietnia 2021 r. do godz. 15:00 (załączniki znajdować się będą w programie Nabór do przedszkoli / Pliki do pobrania).

 • gifDrodzy Rodzice!

  Zachęcamy do korzystania z nowego serwisu internetowego Wielkopolskiej Policji - platforma pyrek.pl.

  Edukacyjno – rozrywkowa forma seriwsu jest oparta o zasady współżycia społecznego i ma za zadanie uświadamiać dzieci o istniejącym zagrożeniu w otaczającym nas świecie.

  W "Pyrkowej krainie" dzieci znajdą wiele bezpiecznych i ciekawych gier, zabaw i quizów.

 • Przedłużenie pracy zdalnej przedszkola!

  Szanowni Państwo,

  Informujmy, że zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia do 18 kwietnia 2021 r. zawieszone zostaje funkcjonowanie przedszkoli. Rodzicom dzieci do lat 8 przysługuje zasiłek opiekuńczy z uwagi na zamknięcie placówki wychowania przedszkolnego.

  Wyjątkiem będzie organizowanie pobytu w przedszkolu dla dzieci na wniosek:

  1/ rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

  2/ rodziców dzieci, którzy:

  a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

  b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

  c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19,

  d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

  e) wykonują działania ratownicze,

  f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6, pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),

  g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,

  h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

  i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

  j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

  k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek.

  Osoby, które znajdują się w gronie wymienionych powyżej zawodów i mają potrzebę skorzystania z opieki przedszkolnej dla swoich dzieci prosimy o przekazanie informacji pisemne przez komunikator  iprzedszkole u nauczycielki danej grupy do piątku (tj. 9 kwietnia 2021 r.) do godz. 10.00.  Ponadto informujemy, że warunkiem jest złożenie wniosku do dyrektora przedszkola. Poniżej zamieszczamy wniosek, który należy przynieść w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu.

   

   Dla dzieci pozostających w domu zajęcia są organizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z przepisami prawa oświatowego. 

   WNIOSEK


   

 • gif

 • UWAGA RODZICE
   LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH             
   W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
  NA ROK SZKOLNY 2021/2022

  Informujemy, że dnia 2 kwietnia zostały wywieszone na drzwiach wejściowych przedszkoli / oddziałów przedszkolnych listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do powyższych placówek. Informacja o przyjęciu kandydata jest dostępna również w programie Nabór do przedszkola, po zalogowaniu się w witrynie kandydata (pozycja Aktualności w bocznym menu).

   

  Ponadto informujemy, że w dniach od 19.04.2021 r. do 23.04.2021 r. będzie możliwość złożenia wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca w przedszkolu w postepowaniu uzupełniającym.

 • DRODZY RODZICE!

  W związku z zamknięciem przedszkola zachęcamy do włączenia się w system nauczania zdalnego.

  Poprzez komunikator iprzedszkole o godzinie 9.00 nauczycielki będą wysyłać Państwu propozycje do pracy z dziećmi w domu. 

 • Kampania Bohaterowie Załogi FAST 112- udar mózgu

  Dzieci z grup „Pszczółki” i „Skowronki” biorą udział w wyzwaniu: Bohaterowie Załogi FAST 112.

  Program został opracowany przez Wydział Polityki Edukacyjnej i Społecznej Uniwersytetu Macedońskiego, a zrealizowanie go jest możliwe przy wsparciu Inicjatywy Angels. Inicjatywa Angels to niekomercyjny projekt poprawy opieki zdrowotnej mający na celu poprawę opieki udarowej na całym świecie. Założeniem projektu jest edukacja w kwestii objawów przedmiotowych i podmiotowych udaru mózgu oraz tego, jak postępować, gdy udar zaatakuje.Wydarzenie to składa się z cyklu 5 zajęć, zaczynamy już od kwietnia. Podczas trwania programu wspólnie z dziećmi realizować będziemy przygotowane specjalnie na tę okoliczność zadania. Relacje pokazujące realizację zadań udostępniane będą w galerii zdjęć. Zapraszamy do śledzenia naszych działań.

 • Drodzy Rodzice!

  Decyzją Premiera Mateusza Morawieckiego przedszkola będą zamknięte w dniach 29.03.2021 r. do 09.04.2021 r. Opieka wyłącznie dla dzieci rodziców wykonujących zawód medyczny i służb porządkowych w trakcie wykonania zadań służbowych – zgłaszanie u nauczycielek grup.

 • UWAGA RODZICE
   LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH             
   W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
  NA ROK SZKOLNY 2021/2022

  Informujemy, że dnia 16 marca zostały wywieszone na drzwiach wejściowych przedszkoli / oddziałów przedszkolnych listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do powyższych placówek. Informacja o kwalifikacji kandydata jest dostępna również w programie Nabór do przedszkola, po zalogowaniu się w witrynie kandydata (pozycja Aktualności w bocznym menu).

  Zakwalifikowanie dziecka do przedszkola / oddziału przedszkolnego nie jest tożsame z jego przyjęciem. Rodzice, których dziecko zostało zakwalifikowane do przedszkola / oddziału przedszkolnego zobowiązani są do potwierdzenia woli przyjęcia do placówki w terminie od 16.03.2021 r. od godziny 12:05  do 26.03.2021 r. do godz. 15:00. 

  Niepotwierdzenie woli w podanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu / oddziale przedszkolnym.

  Potwierdzenie woli można przesłać elektronicznie lub złożyć osobiście w sekretariacie przedszkola / szkoły, w której prowadzony jest oddział przedszkolny.

   

  Elektroniczny sposób potwierdzenia woli w przedszkolu / oddziale przedszkolnym, do którego dziecko zostało za­kwalifikowane:

  - Wykonanie skanu lub zdjęcia podpisanego oświadczenia, którego wzór jest opublikowany w zakładce Pliki do pobrania i przesłanie dokumentu poprzez system.

  Do­kument ten należy wydrukować, uzupełnić i podpisać, a następnie zeskanować lub zrobić zdjęcie i wgrać do systemu Nabór VULCAN.

  Dodatkowe informacje znajdują się w pozycji Pomoc w bocznym menu ( Podręcznik dla kandydata).

 • Drodzy Rodzice i Sympatycy naszego Przedszkola!

  Informujemy, że w dniu 11.03.2021 r. nasze przedszkole otrzymało Oczyszczacz Powietrza Pure A9.

  Jest on nagrodą za udział w Ogólnopolskiej Akcji ELECTROLUX „Przedszkole bez smogu”, w której, dzięki Państwa wielkiemu zaangażowaniu nasze przedszkole zajęło IV miejsce.

  Mamy nadzieję, że pomoże nam zadbać o jakość powietrza i zdrowie oraz dobre samopoczucie przedszkolaków. 

  DZIĘKUJEMY !

  gif

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w ramach Programu AKTYWNY SAMORZĄD istnieje możliwość otrzymania pomocy (MODUŁ I, OBSZAR D) w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego). 

  Szczegóły w zajączniku.

  ZAŁĄCZNIK

 • Drodzy Rodzice,

  pragniemy podziękować Wam i Waszym Dzieciom za zaangażowanie w zbiórkę karmy dla bezdomnych zwierząt, które trafiły do Przytuliska w Grodzisku Wielkopolskim.

  GALERIA ZDJĘĆ

 • Informujemy, że w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grodzisku Wielkopolskim mogą Państwo skorzystać z pomocy zatrudnionych tam specjalistów. W sytuacjach kryzysowych można zwrócić się o pomoc celem otrzymania wsparcia psychologiczno - pedagogicznego. Szczegóły w załączniku.
 • gif

 • gif

  Serdecznie dziękujemy Rodzicom i Dzieciom, za włączenie się do Akcji Charytatywnej, która została zorganizowana dla Jadłodajni Caritas św. Elżbiety w Poznaniu.

  Dziękujemy, że mimo trudnych warunków związanych z pandemią, nie pozostaliście obojętni wobec osób potrzebujących wsparcia. Dziękujemy za wasze ogromne zaangażowanie i podzielenie się darami ukrytymi w Waszych wielkich sercach.

  gif


 • gif9 lutego obchodziliśmy w przedszkolu Dzień Bezpiecznego Internetu. Starszaki z grup Jaskółki i Sowy poprzez zadania i wspólne zabawy dowiedziały się, co to jest Internet i sieć internetowa, do czego służy i jakich zasad trzeba przestrzegać, aby z niej bezpiecznie korzystać. Obejrzały bajki profilaktyczne z serii „Owce w sieci”, które uświadomiły, że Internet jest nie tylko skarbnicą gier i zabaw, ale również potencjalnym źródłem zagrożeń. Omówione z przedszkolakami zasady bezpieczeństwa zostały umieszczone na wykonanych przez dzieci plakatach.

  Dzień Bezpiecznego Internetu to kolejna z akcji przeprowadzanych w naszym przedszkolu mająca na celu uświadomienie dzieciom, które coraz częściej sięgają po telefony, tablety czy laptopy niebezpieczeństw, jakie czekają na nie w dzisiejszych czasach.

  GALERIA ZDJĘĆ

 • gif


  Drodzy Rodzice i sympatycy naszego przedszkola!

  To dzięki Waszemu wsparciu zdobyliśmy 2266 głosów i zajęliśmy pierwsze miejsce wśród wszystkich placówek w Wielkopolsce, a czwarte na tle całej Polski, w głosowaniu walcząc o oczyszczacz powietrza Pure A9 z filtrem antybakteryjnym, antywirusowym, antysmogowym firmy Electrolux. Waszym działaniem udowodniliście, że zależy Wam na dobru Naszych dzieci i prestiżu naszego przedszkola. Serdecznie dziękujemy za każdy oddany glos oraz poświęcony czas.

  Udało się! Mamy nagrodę!

 • gifNasze przedszkole świętowało kolejny sukces. Grupa Jaskółki zajęła 1 miejsce w ogólnopolskim konkursie dla szkół i przedszkoli „STWÓRZ KOMIKS Z SUPERBOHATERAMI – polskimi warzywami i owocami”. Organizatorem Konkursu była Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych. Konkurs realizowany był w ramach ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej „Jedz owoce i warzywa – w nich największa moc się skrywa!”, sfinansowanej ze środków Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.

  Przygotowując krótką opowieść w formie komiksu, którego głównymi postaciami były polskie warzywa i owoce, sześciolatki wykazały się wyjątkową kreatywnością, wyobraźnią oraz zdolnościami plastycznymi. Zaangażowanie przedszkolaków zostało nagrodzone wspaniałymi prezentami - każde dziecko z grupy otrzymało składaną hulajnogę firmy Razor. Udział w konkursie uatrakcyjnił zajęcia na temat zdrowego odżywiania i umożliwił dzieciom rozwijanie zainteresowań oraz zdolności, nagrody natomiast sprawiły wiele radości i zachęciły do udziału w kolejnych konkursach.

  GALERIA ZDJĘĆ

« poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1021 22 następna »