zwiększ czcionkęzmień kontrast

Przedszkole Gminne im. Krasnala Hałabały w Grodzisku Wielkopolskim

Rytm dnia

Rytm dnia

( dzieci młodsze ) 

06:30 – 07:30 Schodzenie się dzieci -  w grupach połączonych. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, aktywność w wybranych strefach itp.

07:30  - 07:45  Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, aktywność w wybranych strefach, indywidualna praca z dziećmi.

07:45 – 08:00 Krąg zmysłów – zabawy wspierające rozwój zmysłów oraz procesów poznawczych.

08:00 8.15  Ćwiczenia poranne/ zabawy ilustracyjne, inscenizowane przy piosence.

08:15 – 08:30 Czynności higieniczno – porządkowe.

08:30 – 09:00  Śniadanie.

09:00 – 09:30  Zajęcia dydaktyczne wg przyjętego programu wychowania  przedszkolnego.

09:30 – 10:00  Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, aktywność w wybranych strefach itp., indywidualna praca z dziećmi.

10:00 – 10:45  Spacer, obserwacje przyrodnicze.

10:45 – 11.00  Czynności higieniczno – porządkowe.

11:00 – 11:30  II śniadanie 

11:30 - 11:45  Kwadrans dla bajki.

11:45 - 13:15 Wypoczynek na leżakach.

13:15 – 13:30  Czynności higieniczno – porządkowe, zabawa ruchowa.

13:30 – 14:30  Obiad (I i II danie).

14:30 - 14:45  Zabawy dydaktyczne.

14:45 – 15:30  Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci aktywność w wybranych strefach, pobyt w ogrodzie, indywidualna praca z dziećmi.

15:30 – 16.30 Rozchodzenie się dzieci – w grupach połączonych. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci.

Rytmika,  J. angielski, Religia wg rozkładu godzin zajęć w danej grupie.

 

Rytm dnia

(dzieci starsze )

06:30 – 07:30 Schodzenie się dzieci - w grupach połączonych. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, aktywność w wybranych strefach itp.

07:30  - 07:45  Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, aktywność w wybranych strefach itp. indywidualna praca z dziećmi.

07:45 – 8.00 Krąg zmysłów – zabawy wspierające rozwój zmysłów oraz procesów poznawczych.

08:00 8.15 Ćwiczenia poranne.

08:15 – 08:30 Czynności higieniczno – porządkowe.

08:30 – 09:00  Śniadanie.

09:00 – 10:00  Zajęcia dydaktyczne wg przyjętego programu wychowania przedszkolnego .

10:00  - 10:45 Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, aktywność w wybranych strefach itp., indywidualna praca z dziećmi.

10:45 – 11.00  Czynności higieniczno – porządkowe.

11:00 – 11:30 II śniadanie

11:30 - 12:00 Bajkoterapia.

12:00 - 13:15 Spacer, obserwacje przyrodnicze/Zabawy dydaktyczne i ćwiczenia utrwalające treści.

13:15 – 13:30 Czynności higieniczno – porządkowe.

13:30 – 14:30 Obiad (I i II danie).

14:30 – 15:30  Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci aktywność w wybranych strefach, pobyt w ogrodzie, indywidualna praca z dziećmi.

15:30 16.30 Rozchodzenie się dzieci – w grupach połączonych. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci.

Rytmika,  J. angielski, Religia wg rozkładu godzin zajęć w danej grupie.