zwiększ czcionkęzmień kontrast

Przedszkole Gminne im. Krasnala Hałabały w Grodzisku Wielkopolskim

Aktualności

 •  

  UDANYCH WAKACJI !!!

 • Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego wraz z grupą Łodyga Athletic Team zaprasza dzieci wraz z opiekunami do udziału w marszobiegu na orientację.

  Szczegóły na plakacie:

   

   

 • UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY DYSKOBOLIA Grodzisk Wielkopolski

  zaprasza 4-letnich chłopców wraz z rodzicami na bezpłatne zajęcia piłkarskie, które odbywać się będą od 3 czerwca na grodziskim Orliku, ul. 3 Maja 5.

  Klub to doświadczone stowarzyszenie sportowe, które szkoli zawodników w rocznikach od 2011 roku.

   

 • Prosimy, o zapoznanie się z pismem Ministra Zdrowia, skierowanym do rodziców i opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych realizowanych zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych na rok 2024r.

  List Ministra Zdrowia do Rodziców i Opiekunów

   

 • W zakładce „Biblioteka rodzica” pojawiły się publikacje opracowane przez naszych nauczycieli

  na temat: „Jak mądrze chwalić dziecko” oraz „Przedszkolak w matematycznym świecie”.

  Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nimi.

   

 • UWAGA RODZICE
   LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH             
   W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
  UZUPEŁNIAJĄCYM DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
  NA ROK SZKOLNY 2024/2025

   

  Informujemy, że dnia 23 kwietnia zostały wywieszone na drzwiach wejściowych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do powyższych placówek. Informacja o przyjęciu kandydata jest dostępna również w programie Nabór do przedszkola, po zalogowaniu się w witrynie kandydata (pozycja Aktualności w bocznym menu).

   

 • UWAGA RODZICE

  LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH

  W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM UZUPEŁNIAJĄCYM

  DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

  NA ROK SZKOLNY 2024/2025

  Informujemy, że w dniu dzisiejszym zostały wywieszone na drzwiach wejściowych przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do powyższych placówek. Informacja o kwalifikacji kandydata jest dostępna również w programie Nabór do przedszkola, po zalogowaniu się w witrynie kandydata (pozycja Aktualności w bocznym menu).

  Zakwalifikowanie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego nie jest tożsame z jego przyjęciem. Rodzice, których dziecko zostało zakwalifikowane do przedszkola/oddziału przedszkolnego zobowiązani są do potwierdzenia woli przyjęcia do placówki w terminie

  od 09.04.2024 r. od godziny 12:05 do 19.04.2024 r. do godz. 15:00.

  Niepotwierdzenie woli w podanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym.

  Potwierdzenie woli można przesłać elektronicznie lub złożyć osobiście w sekretariacie przedszkola/szkoły, w której prowadzony jest oddział przedszkolny.

  Elektroniczny sposób potwierdzenia woli w przedszkolu / oddziale przedszkolnym,  do którego dziecko zostało za­kwalifikowane:

  - Wykonanie skanu lub zdjęcia podpisanego oświadczenia, którego wzór jest opublikowany w zakładce Pliki do pobrania i przesłanie dokumentu poprzez system.

  Do­kument ten należy wydrukować, uzupełnić i podpisać, a następnie zeskanować lub zrobić zdjęcie i wgrać do systemu Nabór VULCAN.

  Dodatkowe informacje znajdują się w pozycji Pomoc w bocznym menu (Podręcznik dla kandydata).

   

 • UWAGA RODZICE!


  Prace laureatów konkursu plastycznego pt. ,,Kim będę, gdy dorosnę?'':

  Franciszka Zeidlera (Sowy),

  Marii Wąsiak (Sikorki),

  Oliwiera Strugały (Pszczółki),

  Leona Rogozińskiego (Mrówki)

  reprezentują nasze przedszkole w ogólnopolskim konkursie pt. ,,Kim chciałbyś zostać w przyszłości?'' organizowanym przez portal internetowy praca.pl

  (https://www.praca.pl/konkurs/kim-chcialbys-zostac-w-przyszloscihttps://www.praca.pl/)


  Trzymajcie za nas mocno kciuki!

   

 • REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

  Szanowni Państwo,

  informujemy, że rekrutacja uzupełniająca do przedszkola na rok szkolny 2024/2025 odbywać się będzie w formie elektronicznej za pomocą programu Nabór do przedszkola w dniach od 18 marca 2024 r. do 22 marca 2024 r. w godzinach od 8.00 do 15.00 pod adresem: http://grodziskwielkopolski.przedszkola.vnabor.pl

  Prosimy o uważne zapoznanie się z poniżej zamieszczonymi informacjami dotyczącymi terminów, zasad i kryteriów obowiązujących w postępowaniu uzupełniającym oraz z zakładką Pomoc / Podręcznik dla kandydata i w załączonym linku do filmu instruktażowego, który również pozwoli na zapoznanie się z programem i ułatwi wypełnienie wniosku https://www.youtube.com/watch?v=bHsD9wmQ3WI

  • Dokonując zgłoszenia dziecka należy wskazać maksymalnie 3 placówki w preferowanej przez siebie kolejności (pozycja nr 1 oznacza najwyższy priorytet, a pozycja nr 3 najniższy).

  • Podając miejsce zamieszkania należy wpisać pełną nazwę miejscowości tj. Grodzisk Wielkopolski (nie stosować skrótów tj. Grodzisk Wlkp.).

  • Po wypełnieniu wniosku należy go wydrukować wraz z załącznikami, podpisać (wymagane podpisy obojga rodziców, opiekunów prawnych) i dostarczyć wraz załącznikami do przedszkola pierwszego wyboru do 22 marca 2024 r. do godz. 15:00 (załączniki znajdować się będą w programie Nabór do przedszkoli / Pliki do pobrania).

 • UWAGA RODZICE
   LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH             
   W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
  NA ROK SZKOLNY 2024/2025

   

  Informujemy, że dnia 5 marca zostały wywieszone na drzwiach wejściowych przedszkoli / oddziałów przedszkolnych listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do powyższych placówek. Informacja o przyjęciu kandydata jest dostępna również w programie Nabór do przedszkola, po zalogowaniu się w witrynie kandydata (pozycja Aktualności w bocznym menu).

   

  Ponadto informujemy, że w dniach od 18.03.2024 r. do 22.03.2024 r. będzie możliwość złożenia wniosków o przyjęcie do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca w przedszkolu w postępowaniu uzupełniającym.

   

 • UWAGA RODZICE

  LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH

  W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

  NA ROK SZKOLNY 2024/2025

  Informujemy, że w dniu dzisiejszym zostały wywieszone na drzwiach wejściowych przedszkoli / oddziałów przedszkolnych listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do powyższych placówek. Informacja o kwalifikacji kandydata jest dostępna również w programie Nabór do przedszkola, po zalogowaniu się w witrynie kandydata (pozycja Aktualności w bocznym menu).

  Zakwalifikowanie dziecka do przedszkola / oddziału przedszkolnego nie jest tożsame z jego przyjęciem. Rodzice, których dziecko zostało zakwalifikowane do przedszkola / oddziału przedszkolnego zobowiązani są do potwierdzenia woli przyjęcia do placówki w terminie od 20.02.2024 r. od godziny 12:05  do 01.03.2024 r. do godz. 15:00.

  Niepotwierdzenie woli w podanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu / oddziale przedszkolnym.

  Potwierdzenie woli można przesłać elektronicznie lub złożyć osobiście w sekretariacie przedszkola / szkoły, w której prowadzony jest oddział przedszkolny.

  Elektroniczny sposób potwierdzenia woli w przedszkolu / oddziale przedszkolnym,  do którego dziecko zostało za­kwalifikowane:

  - Wykonanie skanu lub zdjęcia podpisanego oświadczenia, którego wzór jest opublikowany w zakładce Pliki do pobrania i przesłanie dokumentu poprzez system.

  Do­kument ten należy wydrukować, uzupełnić i podpisać, a następnie zeskanować lub zrobić zdjęcie i wgrać do systemu Nabór VULCAN.

  Dodatkowe informacje znajdują się w pozycji Pomoc w bocznym menu ( Podręcznik dla kandydata).

 • UWAGA RODZICE !!!

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Wielkopolskim uprzejmie przypomina, że w związku ze zbliżającymi się feriami, wyjazdami dzieci i młodzieży na obozy, zwiększoną liczbą urlopów wśród pracowników przedszkoli, co wiąże się z łączeniem grup, należy zwiększyć działania profilaktyczno-edukacyjne związane ze zmniejszeniem rozprzestrzeniania się wszawicy wśród dzieci i młodzieży.

  Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi linkami:

   

  Załącznik 1

  Załącznik 2

  Załącznik 3

  Załącznik 4

  Załącznik 5

   

 • Zasady rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Grodzisk Wielkopolski

  • Rekrutacja dzieci do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (złożenie wniosków), odbędzie się w dniach od dnia 22 stycznia 2024 r. od godz. 8:00 do dnia 02 lutego 2024 r. do godz. 15:00 przy wsparciu systemu elektronicznego pod adresem: http://grodziskwielkopolski.przedszkola.vnabor.pl

  • Do publicznych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych przyjmowane będą dzieci 3, 4, 5 i 6-letnie.

  • Złożone wnioski traktowane będą jednakowo (o przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń).

  • Dokonując zgłoszenia dziecka należy wskazać maksymalnie 3 placówki w preferowanej przez siebie kolejności (pozycja nr 1 oznacza najwyższy priorytet, a pozycja nr 3 najniższy).

  • Podając miejsce zamieszkania należy wpisać pełną nazwę miejscowości tj. Grodzisk Wielkopolski (nie stosować skrótów tj. Grodzisk Wlkp.).

  • Po wypełnieniu wniosku należy go wydrukować wraz z załącznikami, podpisać (wymagane podpisy obojga rodziców, opiekunów prawnych) i dostarczyć wraz załącznikami do przedszkola pierwszego wyboru do 02 lutego 2024 r. do godz. 15:00 (załączniki znajdować się będą w programie Nabór do przedszkoli / Pliki do pobrania).

   

  Szczegółowe informacje znajdują się w programie Nabór do przedszkoli, zakładka Pomoc / Podręcznik dla kandydata oraz w załączonym linku do filmu instruktażowego, który również pozwoli na zapoznanie się z programem i ułatwi wypełnienie wniosku:

  https://www.youtube.com/watch?v=bHsD9wmQ3WI


 • Elektroniczny nabór dzieci do przedszkola

  Szanowni Państwo,

         informujemy, że rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2024/2025 odbywać się będzie w formie elektronicznej za pomocą programu Nabór do przedszkola w dniach od 22 stycznia 2024 r. od godz. 800 do dnia 02 lutego 2024 r. do godz. 1500 .

  Prosimy o uważne zapoznanie się z poniżej zamieszczonymi informacjami dotyczącymi terminów, zasad i kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym. Szczegółowe informacje dotyczące obsługi programu dostępne będą w terminie późniejszym.

   

  Uchwała Rady Miejskiej w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

  Zarządzenie Burmistrza w sprawie rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

   


   

« poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1032 33 następna »